Základní chirurgické techniky a dovednosti

Chirurgie, Ortopedie, Traumatologie

Základní chirurgické techniky a dovednosti

Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: 266,- Kč

Základní chirurgické techniky a dovednosti

Autor: Ihnát Peter

EAN: 9788027103348
ISBN: 978-80-271-0334-8
Nakladatel: Grada
Vydáno: 2017-2-24
Počet stran: 152

V současné době není na českém ani slovenském knižním trhu dostupná žádná obdobná publikace zaměřená na popis základních chirurgických technik a technologií. V tomto směru je předkládaná monografie zcela jedinečná. Z odborného hlediska nabízí čtenářům (studentům medicíny a mladým lékařům chirurgických oborů) teoretický přehled principů základních chirurgických technik využívaných ve všech chirurgických oborech. Monografie obsahuje přehledný obrazový materiál – schémata a fotografie, které vhodným způsobem ilustrují a doplňují textový popis jednotlivých chirurgických technik a technologií. SOUHRN Základní chirurgické techniky představují neodmyslitelnou součást každodenní praxe lékařů všech operačních oborů. Tyto dovednosti jsou již tradičně odevzdávány studentům medicíny, resp. mladým chirurgům prostřednictvím praktického nácviku. Pro praktický nácvik je však vhodné, aby student teoreticky ovládal principy těchto technik.  Tato publikace nabízí přehled teoretických principů základních chirurgických dovedností a technik (popis způsobů práce se základními chirurgickými nástroji, popis principů chirurgické preparace či hemostázy, prezentace způsobů uzlení, šití atd.). Značná pozornost je v publikaci věnována také prezentaci energetických zařízení běžně používaných na operačním sále i popisu specifik prostředí operačního sálu. Vědomosti zahrnující základní fyzikální principy fungování těchto zařízení i jejich účinky na biologické tkáně by měly být součástí teoretických znalostí každého studenta medicíny. Publikace nabízí praktický přehled základních chirurgických nástrojů, technik a zařízení, se kterými přichází do styku studenti medicíny v průběhu výuky chirurgie. Jsou prezentovány teoretické informace, které povedou studenty medicíny od okamžiku vstupu do prostředí operačního sálu přes chirurgické mytí rukou a popis šicího materiálu až po chirurgickou suturu a způsoby krytí operační rány. Publikace není míněna jako alternativa tréninku základních chirurgických technik, nýbrž jako odrazový můstek ke správnému nácviku těchto technik. Klíčová slova: dovednost; technika; chirurgické nástroje; operační sál; preparace; hemostáza; techniky uzlení; chirurgická sutura; energetické zařízení; radiofrekvenční energie.

Dostupnost: skladem na prodejně, odesíláme do 24 hodin
Více než 1 ks: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Základní dovednosti v gestalt psychoterapii
Joyce Phil, Sills Charlotte, ISBN: 978-80-7367-771-8, Portál
Klíčové dovednosti sester
Workman A. Barbara, Bennett L. Clare, ISBN: 80-247-1714-X, Grada
Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry
Hekelová Zuzana, ISBN: 978-80-247-4032-4, Grada
Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem
Jacobs Debra S., Betts Dion E., ISBN: 978-80-262-0498-5, Portál
Techniky a technologie v chirurgických oborech, Vybrané kapitoly
Krška Zdeněk a kolektiv, ISBN: 978-80-247-3815-4, Grada
365 způsobů jak zlepšit svůj život, jednoduché techniky na každý den
Alvarezová Melissa, ISBN: 978-80-247-4433-9, Grada
Box, Základy techniky a tréninku
Gabriel Martin, ISBN: 978-80-271-0030-9, Grada
ČO 6 HODNOCENÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKY V OŠ PRA
Staňková, ISBN: 80-7013-323-6, NCO NZO
Fotbalový trenér, Základní průvodce tréninkem
Votík Jaromír, Zalabák Jiří, ISBN: 978-80-247-3982-3, Grada
Hokejové bruslení, Trendy ve výuce techniky
Pytlík Jaromír, ISBN: 978-80-247-5742-1, Grada
Kreativní omalovánkové techniky
Farnsworthová Lauren, Frenchová Felicity, Wildeová Cindy, Moretová Sally, Carrollová Chellie, ISBN: 978-80-271-0220-4, Grada
Vyšetřovací metody a základní dianostika v otorinolaryngologii
Kostřica Rom et al., ISBN: 80-7254-190-0, Triton
Základní formy strachu
Riemann Fritz, ISBN: 978-80-262-0400-8, Portál
Základní hemato-onkologická onemocnění a jejich charakteristiky
Vokurka Samuel, ISBN: 978-80-7262-553-6, Galén