Moderní porodnictví, 2., přepracované a doplněné vydání

Gynekologie a Porodnictví

Moderní porodnictví, 2., přepracované a doplněné vydání

Běžná cena: 1595,- Kč
Vaše cena: 1419,- Kč

Moderní porodnictví, 2., přepracované a doplněné vydání

Autor: Roztočil Aleš, kolektiv

EAN: 9788024757537
ISBN: 978-80-247-5753-7
Nakladatel: Grada
Vydáno: 2017-5-22
Počet stran: 656

Po 8 letech dostává čtenář do rukou aktualizované a doplněné vydání velmi úspěšné publikace. Výrazných změn a pokroků se dočkaly téměř všechny oblasti, kterými se kniha zabývá. Obsah nové publikace je proto modifikován, některé kapitoly jsou podstatně rozsáhlejší (vedení porodu, porodnické operace). Jsou zařazeny zcela nové kapitoly – například týkající se vývoje jedince z pohledu genetika a kapitoly týkající se psychologie a sociologie. Kniha se netýká pouze studijních otázek – ať už k rigorózním zkouškám na lékařské fakultě nebo v bakalářském studiu porodních asistentek, obsahuje také i informace přesahující rozsah znalostí požadovaných u atestací. Snahou autorů bylo popsat současné porodnictví v celomedicínském a celospolečenském kontextu. Kniha je tak určena atestujícím lékařům, odborníkům, ale i medikům a nutné informace v ní naleznou i porodní asistentky. Celobarevná výpravná publikace je obrazově bohatě dokumentována, oproti prvnímu vydání je rozsah publikace větší o 250 stran a bohatší o130 obrázků. Čtenář v knize najde zejména informace, týkající se následující tematiky: * historie světového a domácího porodnictví * porodnická morfologie, anatomie ženských pohlavních orgánů těhotenskými specifiky, embryologie a vývoj plodu. * filozofické zamyšlení nad genetickými aspekty v porodnictví * těhotenské změny * současný systém české prenatální péče. * mechanismus porodu * kontroverzní kapitoly o současném vedení porodu v jeho plné diverzifikaci * šestinedělí (i z pohledu nových směrů v ošetřování) * rehabilitace za porodu a v šestinedělí * rizikové a patologické těhotenství, nepravidelnosti plodového vejce * patologický porod * indukce a preindukce porodu * nepravidelnosti třetí doby porodní, * porodní poranění * šokové stavy * analgezie a anestezie v porodnictví * porodnické operace * neonatologická problematika * epidemiologie v porodnictví  

Dostupnost: skladem na prodejně, odesíláme do 24 hodin
Více než 2 ks: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
2. aktualizované a rozšířené vydání
Fait Tomáš, Zikán Michal, Mašata J., ISBN: 978-80-7345-482-1, Maxdorf
Porodnictví, 3., zcela přepracované a doplněné vydání
Hájek Zdeněk, Čech Evžen, Maršál Karel a kolektiv , ISBN: 978-80-247-4529-9, Grada
Děložní myomy, Moderní diagnostika a léčba
Mára Michal, Holub Zdeněk a kolektiv, ISBN: 978-80-247-1854-5, Grada
Moderní gynekologie
Roztočil Aleš a kolektiv, ISBN: 978-80-247-2832-2, Grada
Základy moderní venerologie
Záhumenský Josef, Jilich David, Vaňousová Daniela, ISBN: 978-80-7345-429-6, Maxdorf
Lékař a pacient v moderní medicíně, Etické, právní, psychologické a klinické aspekty
Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kolektiv , ISBN: 978-80-247-5788-9, Grada
Moderní farmakoterapie v urologii
Zámečník, Macek, ISBN: 978-80-7345-276-6, Maxdorf
Moderní terapie obezity
Owen Klára, ISBN: 978-80-7345-301-5, Maxdorf
Soudní lékařství a jeho moderní trendy
Štefan Jiří, Hladík Jiří a kolektiv, ISBN: 978-80-247-3594-8, Grada
Základy moderní pneumoonkologie
Skřičková, ISBN: 978-80-7345-298-8, Maxdorf
Známe sami sebe?, Člověk v zajetí moderní civilizace
Ždichynec Bohumil, ISBN: 978-80-271-0005-7, Grada
Antikoncepce – 2.vydání
Fait Tomáš, ISBN: 978-80-7345-280-3, Maxdorf