Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Pro zdravotni sestry a asistenty

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Běžná cena: 179,- Kč
Vaše cena: 159,- Kč

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Autor: Kuckir Martina, Vaňková Hana, Holmerová Iva a kolektiv

EAN: 9788027100545
ISBN: 978-80-271-0054-5
Nakladatel: Grada
Vydáno: 2017
Počet stran: 96

Význam Funkčního geriatrického vyšetření (Comprehensive geriatric assessment) netkví pouze v uceleném pohledu na jednotlivé pacienty, jejich funkční stav, soběstačnost, potřebu péče a v možnosti plánovat potřebnou a individualizovanou péči. Výsledky funkčního geriatrického vyšetření představují také důležité podklady pro plánování služeb pro naši stárnoucí populaci. Pod pojmem funkční geriatrické vyšetření rozumíme baterii geriatrických testů, kterou lze do jisté míry obměňovat dle daných podmínek, spektra pacientů a účelu sběru dat. Funkční geriatrické vyšetření by mělo být jedním z důležitých podkladů nejen pro klinickou geriatrickou praxi, ale také pro rozhodování o zajištění další péče, z něj a ze závěrů geriatrického vyšetření by mělo vycházet rozhodování o příspěvku na péči u starších pacientů, potřebě zajištění sociálních služeb a další důležitá rozhodnutí týkající se péče o geriatrické pacienty. Od pacientů v následné péči, na geriatrických doléčovacích a rehabilitačních odděleních lze očekávat, že jejich funkční stav se bude díky poskytované odborné péči převážně zlepšovat, u pacientů v dlouhodobé péči lze naopak očekávat, že jejich stav bude relativně stabilizovaný, může kolísat v důsledku komorbidit a v průběhu delšího časového období se bude spíše zhoršovat. Relativně rychlé zhoršení lze očekávat například u pacientů na odděleních paliativní péče a v hospicech. S narůstajícím počtem lidí v nejvyšších decenniích narůstá také počet lidí s geriatrickými syndromy, které mají vliv právě na funkční stav a soběstačnost. Výsledky funkčního hodnocení se tak budou stávat důležitými indikátory kvality zdravotní péče.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Jemná motorika, Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování
Vyskotová Jana, Macháčková Kateřina, ISBN: 978-80-247-4698-2, Grada
ČO 6 HODNOCENÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKY V OŠ PRA
Staňková, ISBN: 80-7013-323-6, NCO NZO
Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů
Kohout Pavel, ISBN: 978-80-87250-12-9 , Ostatní
Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny
Matoušek Oldřich, Pazlarová Hana, ISBN: 978-80-262-0522-7, Portál
Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii pro praxi
Adámková Věra a kolektiv , ISBN: 978-80-247-5763-6, Grada
Ošetřovatelství v geriatrii, Hodnoticí nástroje
Pokorná Andrea, ISBN: 978-80-247-4316-5, Grada
Zanedbávání dětí, příčiny, důsledky a možnosti hodnocení
Pemová Terezie, Ptáček Radek, ISBN: 978-80-247-5695-0, Grada
Vybrané kapitoly z intenzivní péče
Bartůněk Petr, Jurásková Dana, Heczková Jana, Nalos Daniel a kolektiv , ISBN: 978-80-247-4343-1, Grada
Chirurgie nohy a hlezna - Vybrané kapitoly
Popelka Stanislav a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3187-5, Mladá Fronta
Hyperbarická medicína - vybrané kapitoly
Hájek Michal, ISBN: 978-80-204-4235-2, Mladá Fronta
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly
Madar Jindřich Ulčová-Gallová Zdenka a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3901-7, Mladá Fronta
Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře, Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
Čeledová Libuše, Čevela Rostislav, Bosák Miroslav, ISBN: 978-80-247-4844-3, Grada
Techniky a technologie v chirurgických oborech, Vybrané kapitoly
Krška Zdeněk a kolektiv, ISBN: 978-80-247-3815-4, Grada