Aortální nedomykavost

Vnitřní lékařství

Aortální nedomykavost

Běžná cena: 799,- Kč
Vaše cena: 711,- Kč

Aortální nedomykavost

Autor: Vojáček Jan, Žáček Pavel, Dominik Jan a kolektiv

EAN: 9788024756851
ISBN: 978-80-247-5685-1
Nakladatel: Grada
Počet stran: 512

Aortální nedomykavost patří mezi základní srdeční chlopenní vady a je úzce spjata s výskytem dilatačního postižení vzestupné aorty. Teprve v posledních letech je tradiční chirurgická léčba náhradou chlopně obohacena o systematicky budovanou strategii záchovné rekonstrukce chlopně. Monografie autorů z Kardiochirurgické kliniky v Hradci Králové s účastí mezinárodního kolektivu spoluautorů podává ucelený obraz této srdeční vady. Kniha popisuje kromě jiného anatomii, možné anomálie, patofyziologii, moderní pojetí dynamické funkce aortálního kořene, dále možnosti kvantifikace významnosti vady pomocí echokardiografie a srdeční katetrizace, ale i CT a MRI. Detailní echokardiografická analýza je nezbytným předpokladem pro přípravu plánu dalšího postupu. V další části publikace jsou představeny všechny způsoby léčby, čtenář zde nalezne i výklad geometrických principů a interpretaci echokardiografických nálezů. Kniha neopomíjí ani zhodnocení metod, porovnání výsledků léčebných postupů a doporučení pro sledování nemocných v ambulantní péči. Publikace a její didaktičnost je založena na bohaté originální barevné názorné obrazové dokumentaci, jejímž autorem je již tradičně doc. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Akutní aortální disekce
Benedík Jaroslav, ISBN: 80-7254-751-8, Triton
Akutní kardiologie - 2. vydání
Kautzner Josef, Kettner Jiří, ISBN: 978-80-204-4422-6, Mladá Fronta
Akutní koronární syndrom
Ošťádal, Mates, ISBN: 978-80-7345-339-8, Maxdorf
Angiologie - lékařské repetitorium
Roztočil Karel, ISBN: 978-80-7387-716-3, Triton
Angiologie 2012
kolektiv autorů, ISBN: 978-80-7345-315-2, Maxdorf
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy V. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7254-962-7, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy VI. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-098-0, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy X
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-569-5, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-675-3, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, IV. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 80-2754-790-9, Triton
Arytmologie pro praxi
Kvasnička, Havlíček, ISBN: 978-80-7262-678-6, Galén
Ateroskleróza, Nové pohledy
Žák Aleš a kolektiv, ISBN: 978-80-247-3052-3, Grada