Gynekologie

Gynekologie a Porodnictví

Gynekologie

Běžná cena: 1195,- Kč
Vaše cena: 1063,- Kč

Gynekologie

Autor: Pilka Radovan a kolektiv

EAN: 9788073455309
ISBN: 978-80-7345-530-9
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2017
Počet stran: 332

Jedná se o moderní učebnici gynekologie určenou pro pregraduální, ale zejména pro postgraduální výuku a další studium gynekologů v každodenní praxi. Kniha přináší nejmodernější poznatky z oboru, autoři však kladou důraz na jejich dokonalou srozumitelnost a praktickou využitelnost.

Formát: 200 x 265
Vazba: vázaná

OBSAH:
Předmluva
Slovo úvodem
1 Anatomie ženského pohlavního traktu
Vladislava Marciánová, Marcela Bezdičková, Radka Filipčíková
1.1 Organa genitalia feminina externa 
1.2 Organa genitalia feminina interna
1.3 Pelvis
1.4 Diaphragma pelvis
1.5 Diaphragma urogenitale 
2 Endokrinologie a menstruační cyklus
Jiří Dostál, Radovan Pilka
2.1 Úvod 
2.2 Osa hypotalamus–hypofýza–ovarium 
2.3 Vývoj folikulu
2.4 Děložní endometriální cyklus 
2.5 Cervikální cyklus
2.6 Vaginální cyklus
2.7 Prsní žláza
3 Gynekologická anamnéza, vyšetření a diagnostické metody
Radovan Pilka, Vladimír Dvořák 
3.1 Anamnéza 
3.2 Gynekologické vyšetření 
3.3 Diagnostické ambulantní procedury
3.4 Diagnostické laboratorní procedury 
3.5 Zobrazovací metody 
4 Poruchy menstruačního cyklu, amenorea
Radovan Pilka 
4.1 Premenstruační syndrom 
4.2 Dysmenorea 
4.3 Abnormální děložní krvácení 
4.4 Amenorea
4.5 Postmenopauzální krvácení
5 Dysfunkční krvácení
Radovan Pilka 
6 Perimenopauza a postmenopauza
Jiří Dostál, Marie Turková 
6.1 Menopauza jako fyziologický proces
6.1 Osteoporóza 
6.2 Kardiovaskulární problémy 
6.3 Centrální nervový systém 
6.4 Markery postmenopauzy 
6.5 Hormonální substituční léčba 
7 Prolaps pánevních orgánů
Radovan Pilka, Petr Dzvinčuk, Daniel Gágyor
7.1 Patofyziologie 
7.2 Klinický obraz 
7.3 Klasifikace 
7.4 Vyšetření 
7.5 Léčba 
8 Vulvovaginitida a cervicitida
Radovan Pilka 
8.1 Kolpitida
8.2 Vulvovaginální kandidóza 
8.3 Atrofická kolpitida
8.4 Vulvární vestibulitida 
8.5 Kontaktní dermatitida 
8.6 Cervicitida 
8.7 Absces Bartholiniho žlázy
9 Pánevní zánět, endometritida a závažné infekční stavy
Radovan Pilka 
9.1 Pánevní zánět 
9.2 Aktinomykóza 
9.3 Endometritida 
9.4 Méně obvyklé a těžké infekce 
10 Sexuálně přenosné choroby
Radovan Pilka
10.1 Gonorea – kapavka 
10.2 Syfilis – lues 
10.3 Chankroid – ulcus molle
10.4 Lymphogranuloma Venereum (inguinale) 
10.5 Chlamydiové močopohlavní infekce
10.6 Onemocnění HIV 
10.7 Herpes simplex 
10.8 Papilomavirus 
10.9 Trichomoniasis 
11 Neplodnost
Jiří Dostál, Radovan Pilka 
11.1 Úvod 
11.2 Etiologie neplodnosti
11.3 Ženský faktor neplodnosti 
11.4 Mužský faktor neplodnosti 
11.5 Faktory neplodnosti postihující obě pohlaví
11.6 Vyšetření neplodnosti 
11.7 Léčba neplodnosti 
11.8 Asistovaná reprodukce
12 Endometrióza
Radim Marek, Radovan Pilka, Pavel Hejtmánek 
12.1 Úvod 
12.2 Teorie patogeneze 
12.3 Rizikové faktory 
12.4 Morfologický obraz endometriózy
12.5 Klinické projevy
12.6 Fyzikální vyšetření 
12.7 Vyšetřovací metody 
12.8 Léčba 
13 Plánované rodičovství a antikoncepce
Radovan Pilka, Eduard Kučera, Magda Pilková 
13.1 Přirozené metody 
13.2 Mechanické bariéry
13.3 Spermicidy
13.4 Hormonální antikoncepce 
13.5 Nitroděložní tělíska
13.6 Sterilizace 
13.7 Emergentní postkoitální antikoncepce 
13.8 Adolescenti 
13.9 Budoucí metody antikoncepce
13.10 Interupce
14 Benigní gynekologické léze
Jan Vodička, Radovan Pilka 
14.1 Benigní vulvární léze
14.2 Benigní léze hrdla děložního 
14.3 Benigní děložní léze – děložní myomy (leiomyomy, fibromyomy, fibromy)
14.4 Benigní léze vaječníků
14.5 Ultrazvukové rozlišení benigní a maligní léze
14.6 Benigní léze vejcovodů 
15 Prekancerózy
Vladimír Dvořák, Radovan Pilka
15.1 HPV 
15.2 Vulvární intraepiteliální neoplazie (VIN)
15.3 Vaginální intraepiteliální neoplazie (VAIN) 
15.4 Cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) 
15.5 Hyperplazie endometria 
16 Gynekologické zhoubné nádory
Petr Dzvinčuk, Radovan Pilka
16.1 Zhoubné nádory vulvy
16.2 Zhoubné nádory pochvy 
16.3 Zhoubné nádory čípku děložního
16.4 Karcinom endometria 
16.5 Zhoubné nádory vaječníku
17 Gestační trofoblastická nemoc
Radim Marek, Radovan Pilka
17.1 Hydatidózní mola 
17.2 Gestační trofoblastická neoplazie
18 Gynekologická chirurgie
Milan Kudela, Radovan Pilka 
18.1 Anatomie
18.2 Předoperační vyšetření
18.3 Gynekologické operace
19 Somatosexuální poruchy
Petr Dzvinčuk, Radovan Pilka 
19.1 Chromozomální určení pohlaví 
19.2 Ovariální ageneze – dysgeneze
19.3 Pravý hermafroditismus
19.4 Klinefelterův syndrom
19.5 Double-X muži 
19.6 Syndromy s mnohočetným X chromozomem 
19.7 Ženský hermafroditismus způsobený kongenitální adrenální hyperplazií
19.8 Ženský hermafroditismus bez progresivní maskulinizace
19.9 Mužský hermafroditismus 
19.10 Diferenciální diagnostika u novorozenců s obojetným pohlavím 
19.11 Léčení hermafroditů 
20 Ektopická gravidita
Daniel Gágyor, Radovan Pilka 
21 Pelvic pain syndrome – syndrom pánevní bolesti
Milan Kudela, Radovan Pilka 
21.1 Akutní abdominální bolest 
21.2 Chronická pánevní bolest
10 22 Gynekologie dětí a dospívajících
Dana Ondrová, Radovan Pilka
22.1 Histologický vývoj 
22.2 Anatomická a fyziologická hlediska 
22.3 Osa hypofýza–hypotalamus–ovaria
22.4 Gynekologické vyšetření kojenců, dětí a dospívajících 
22.5 Vrozené vývojové anomálie ženských pohlavních orgánů
22.6 Gynekologické poruchy u premenarcheálních dívek 
22.7 Poruchy pohlavního dospívání 
23 Inkontinence moči
Daniel Gágyor, Zdeněk Adamík, Zuzana Maškulíková 
24 Krizová komunikace
Lenka Hansmanová 
24.1 Průběh sdělení – osobnost lékaře
24.2 Místo a čas 
24.3 Obsah sdělení
24.4 Konflikt 
25 Nemoci prsu
Radovan Pilka
25.1 Anatomie a vývoj prsu
25.2 Vyšetřovací metody 
25.3 Benigní onemocnění prsu 
25.4 Sekrece z prsu 
25.5 Infekční onemocnění prsu
25.6 Prekancerózy prsu 
25.7 Carcinoma in situ
25.8 Rizikové faktory karcinomu prsu
25.9 Invazivní karcinom prsu
Literatura 
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací 
Medailonek hlavního autora
Rejstřík

AUTOŘI:
Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. 
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D. 
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice T. Bati, Zlín
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc
Doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Centrum ambulantní a primární péče, Brno
MUDr. Petr Dzvinčuk, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
Ústav normální anatomie LF UP, Olomouc
MUDr. Daniel Gágyor
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. PhDr. Lenka Hansmanová, Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Pavel Hejtmánek
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. 
Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Vladislava Marciánová , Ph.D.
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Radim Marek
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Zuzana Maškulíková
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Mgr. Magda Pilková
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Marie Turková
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jan Vodička
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Dostupnost: skladem na prodejně, odesíláme do 24 hodin
Více než 1 ks: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Dětská gynekologie
Hořejší Jan, ISBN: 978-80-204-4027-3, Mladá Fronta
Gynekologie - pro všeobecné praktické lékaře
Čepický, Herle, ISBN: 978-80-875-5360-2, Raabe
Urogynekologie
Halaška Michael, ISBN: 80-7262-272-2, Galén
Antikoncepce – 2.vydání
Fait Tomáš, ISBN: 978-80-7345-280-3, Maxdorf
Asistovaná reprodukce, 2.vydání
Řežábek Karel, ISBN: 978-80-7345-396-1, Maxdorf
Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
Lubušský Marek, Krofta Ladislav, Hašlík Lubomír, Marková Ivana, ISBN: 978-80-204-3083-0, Mladá Fronta
Dystokie ramének
Křepelka Petr, Záhumenský Jozef, Procházka Martin, ISBN: 978-80-7345-442-5, Maxdorf
Estrogenní deficit
Fait tomáš a kol., ISBN: 978-80-7345-128-8, Maxdorf
Gynekologická cytodiagnostika
Horáček, Kobilková, ISBN: 978-80-7345-327-5, Maxdorf
Gynekologická cytodiagnostika - druhé vydání
Kobilková Jitka, Lojda Z., Ondruš J., ISBN: 80-7262-313-3, Galén
HELPP syndrom
Šimetka, Vlk, Procházka, ISBN: 978-80-7345-361-9, Maxdorf
Hormonální antikoncepce - zásady bezpečné praxe
Křepelka Petr, ISBN: 978-80-204-2991-9, Mladá Fronta
Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly
Madar Jindřich Ulčová-Gallová Zdenka a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3901-7, Mladá Fronta
Infekce v gynekologii, 3. rozšířené vydání
Mašata Jaromír a kolektiv, ISBN: 978-80-7345-380-0, Maxdorf
Kardiotokografie, 2. rozšířené vydání
Měchurová Alena, ISBN: 978-80-7345-388-6, Maxdorf