Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Gynekologie a Porodnictví

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Běžná cena: 895,- Kč
Vaše cena: 796,- Kč

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
2. aktualizované a rozšířené vydání

Autor: Fait Tomáš, Zikán Michal, Mašata J.

EAN: 9788073454821
ISBN: 978-80-7345-482-1
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2017
Počet stran: 624

Kniha je určena především gynekologům, užitečná bude také pro internisty či praktické lékaře.

Druhé vydání úspěšné publikace kolektivu autorů vedeného doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., která v r. 2015 získala nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Kniha je praktickým farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nemoci je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.

Formát: 160×225 mm
Vazba: brožovaná

OBSAH:
1 Plánované rodičovství 
1.1 Antikoncepce 
1.2 Indukce potratu v I. trimestru
1.3 Indukce potratu ve II. trimestru 
2 Farmakoterapie asistované reprodukce 
2.1 Léky pro kontrolovanou hyperstimulaci 
2.2 Ovariální hyperstimulační syndrom
2.3 Receptivita endometria 
3 Dětská gynekologie
3.1 Vulvovaginitida – zánět zevních rodidel a pochvy
3.2 Adnexitida
3.3 Poruchy puberty a menstruačního cyklu
4 Farmakoterapie endometriózy 
5 Farmakoterapie syndromu polycystických ovarií
5.1 Hormonální léčba 
5.2 Nehormonální léčba 
6 Farmakoterapie děložních myomů 
6.1 Klasifikace myomů 
6.2 Terapie děložní myomatózy 
7 Mimoděložní těhotenství 
8 Farmakologická léčba v urogynekologii 
8.1 Hyperaktivní močový měchýř 
8.2 Infekce močových cest
9 Farmakoterapie klimakterického syndromu 
10 Léčba gynekologických zánětů 
10.1 Vulvovaginální infekce 
10.2 Infekce cervixu 
10.3 Sexuálně přenosná onemocnění
10.4 Pánevní zánětlivá nemoc 
11 Chemoterapie v léčbě gynekologických zhoubných nádorů 
11.1 Látky používané v léčbě gynekologických zhoubných nádorů
11.2 Zhoubné nádory vaječníků 
11.3 Zhoubné nádory dělohy
11.4 Karcinom děložního hrdla 
11.5 Léčba nežádoucích účinků chemoterapie 
11.6 Chemoprevence karcinomu prsu
12 Farmakoterapie kondylomat
13 Pooperační péče
13.1 Profylaxe tromboembolické nemoci 
13.2 Profylaktické podávání antibiotik – prevence chirurgické infekce
13.3 Infuzní terapie 
13.4 Analgetická terapie 
13.5 Antiemetika v léčbě pooperační nevolnosti a zvracení 
13.6 Hemoterapie
13.7 Závěr
14 Využití terapeutických materiálů k hojení ran v gynekologii
15 Mastodynie
FARMAKOTERAPIE V PORODNICTVÍ
16 Terapeutické možnosti u žen s habituálním potrácením
17 Suplementace výživy těhotných a kojících žen
18 Infekce močových cest v těhotenství 
19 Farmakoterapie nemocí štítné žlázy v graviditě, po porodu a u infertilních žen
20 Farmakoterapie jaterních onemocnění v těhotenství 
20.1 Hepatopatie v těhotenství 
20.2 Hyperemesis gravidarum
20.3 Intrahepatální cholestáza v těhotenství 
20.4 Syndrom HELLP
20.5 Akutní steatóza jater
20.6 Virové hepatitidy v těhotenství 
20.7 Autoimunitní hepatitida 
20.8 Primární sklerozující cholangoitida 
20.9 Primární biliární cirhóza 
20.10 Wilsonova nemoc 
21 Farmakoterapie diabetu v těhotenství 
21.1 Farmakoterapie GDM 
21.2 Farmakoterapie pregestačního diabetu 
22 Hypertenze v těhotenství a preeklampsie 
23 Prevence preeklampsie 
24 Léčba anemie v těhotenství a šestinedělí 
25 Předčasný porod 
26 Indukce porodu
27 Analgezie z rukou porodníka 
27.1 Bolest 
27.2 Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství
27.3 Farmakoterapie porodní bolesti
27.4 Způsoby podání lokálních analgetik a anestetik 
28 Poporodní krvácení 
29 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie
30 Imunoprofylaxe RhD erytrocytární aloimunizace
31 Zástava laktace 
SPECIÁLNÍ ČÁST
32 Prevence a léčba osteoporózy 
33 Léčba obezity
34 Farmakoterapie závislosti na tabáku v gynekologické praxi 
35 Farmakoterapie chronických žilních onemocnění v gynekologii a porodnictví
36 Prevence tromboembolické nemoci 
37 Očkování v gynekologicko-porodnické praxi
38 Antiadhezivní a hemostatické přípravky v gynekologii 
38.1 Antiadhezivní přípravky 
38.2 Hemostatické přípravky 
39 Imunomodulační terapie v gynekologii a porodnictví 
Přehled použitých zkratek 
PŘÍLOHY
Mechanismy účinku vybraných látek užívaných v gynekologii a porodnictví
Léková příloha 
Seznam ilustrací 
Medailonky hlavních autorů 
Rejstřík

AUTOŘI:
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Výukové pracoviště tropické a cestovní medicíny, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, Ústav epidemiologie, 2. LF UK v Praze, Centrum očkování a cestovní medicíny, Hradec Králové
MUDr. Andrej Černý
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Julie Dudášová
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Martin Haluzík, Ph.D.
Endokrinologický ústav, Praha
MUDr. Petr Horák
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, GYNIA s.r.o., Praha
MUDr. Vladimíra Horáková, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, GYNIA s.r.o., Praha
MUDr. Hana Hrušková
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Dominika Indrová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Radka Jarošová
Centrum reprodukční medicíny a genetiky – GENNET, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
III. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Dita Kašparová
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Michal Koucký
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Mgr. Markéta Koutná
Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Hana Krejčí
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Zdeňka Lisá
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Karin Malíčková
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Michal Mára, CSc.
Soukromá ambulance pro léčbu děložních myomů a gynekologickou endoskopii, Praha, Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Adam Neumann
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Michaela Novotná
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jana Skřenková
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Pavel Strnad, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, FN Motol, Praha
Renata Šálová
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Patrik Šimják
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petra Šrámková
OB klinika a.s., Centrum pro léčbu obezity a metabolických poruch, Praha
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Hana Vráblíková
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Zdeněk Žižka, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Farmakoterapie v gastroenterologii
Dítě Petr et al., ISBN: 978-80-7262-704-2, Galén
Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. vydání
Vachek Jan, Tesař Vladimír, Zakiyanov, ISBN: 978-80-7345-497-5, Maxdorf
Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater
Melichar Bohuslav, ISBN: 978-80-7262-446-1, Galén
Infekce v gynekologii, 3. rozšířené vydání
Mašata Jaromír a kolektiv, ISBN: 978-80-7345-380-0, Maxdorf
Papillomavirové infekce v gynekologii
Freitag Pavel, ISBN: 80-85875-93-4, Triton
Robotická chirurgie v gynekologii
Pilka Radoslav, ISBN: 978-80-7345-398-5, Maxdorf
Základy moderní venerologie
Záhumenský Josef, Jilich David, Vaňousová Daniela, ISBN: 978-80-7345-429-6, Maxdorf
Biologická terapie v léčbě ISZ
2. vydání
Zbořil Vladimír, a kolektiv, ISBN: 978-80-204-4035-8, Mladá Fronta
Brevíř Diabetologie 2017-2019
Kvapil Milan, Kožnarová Radomíra, Piťhová Pavlína, ISBN: 978-80-87135-82-2, Medical Tribune
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým
Vymazal Tomáš a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3656-6, Mladá Fronta
Farmakologická léčba karcinomu prostaty
Dušek Pavel, ISBN: 978-80-7345-215-5, Maxdorf
Hormonální antikoncepce - zásady bezpečné praxe
Křepelka Petr, ISBN: 978-80-204-2991-9, Mladá Fronta
Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii
Klovrzová Sylva, Horák Petr a kolektiv, ISBN: 978-80-7492-064-6, Galén
Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve?
Janíková Andrea, Doubek Michael, ISBN: 978-80-204-2694-9, Mladá Fronta