Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

Gynekologie a Porodnictví

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

Běžná cena: 495,- Kč
Vaše cena: 440,- Kč

Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad

Autor: Polák Petr, Loucký Jaroslav, Tomek

EAN: 9788073454999
ISBN: 978-80-7345-499-9
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2017
Počet stran: 288

Publikace předních expertů v jednotlivých disciplínách pro české gynekology a porodníky.
Prenatální diagnostika označuje souhrn postupů a metod využívaných v diagnostice vrozených vývojových vad u dosud nenarozeného lidského jedince. Systém prenatální diagnostiky získal klíčové postavení v péči o těhotnou ženu.

Formát: 125×190 mm
Vazba:vazba brožovaná (V2)

AUTOŘI:
MUDr. Petr Polák, CSc.
U.S.G. POL s.r.o., Olomouc, Prediko s.r.o., Zlín
RNDr. Jaroslav Loucký
Prediko s.r.o., Zlín, Imalab s.r.o., Zlín
MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
Dětské kardiocentrum, FN v Motole, Praha

OBSAH:
ÚVOD
1 VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY PLODU 
1.1 Etiologie a rozdělení vrozených vývojových vad 
1.2 Časová osa ve vztahu k etiologii a terminologii vrozených vývojových vad
1.3 Incidence a prevalence vrozených vývojových vad
1.4 Rizikové faktory
2 SCREENING VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD
2.1 Definice screeningu, senzitivita, falešná pozitivita, specificita, výpočet rizika
2.2 Ultrazvukový screening
2.3 Biochemické markery ve screeningu vrozených vývojových vad 
2.4 Screening v 1. trimestru, kombinovaný test 
2.5 Screening ve 2. trimestru, integrovaný test, triple test, kvadruple test 
2.6 Srovnání screeningových programů při 5% FPR, s nastavením cut-off a stanovením dalších podmínek
3 ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ MEZI 11. A 14. GESTAČNÍM TÝDNEM
3.1 Biometrie plodu
3.2 Šíjové projasnění 
3.3 Nosní kůstka 
3.4 Fronto-maxilo-faciální úhel 
3.5 Dopplerovské vyšetření krevních průtoků 
3.6 Srdeční frekvence plodu
3.7 Prvotrimestrální screening s využitím komplexních UZ markerů 
3.8 Morfologické defekty v 1. trimestru gravidity
4 ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ MEZI 18. A 22. GESTAČNÍM TÝDNEM 
4.1 Biometrie plodu 
4.2 Hlava a centrální nervový systém
4.3 Obličejové anomálie
4.4 Anomálie šíje 
4.5 Anomálie hrudníku a plic 
4.6 Vrozené srdeční vady 
4.7 Anomálie gastrointestinálního traktu
4.8 Anomálie ledvin a močových cest 
4.9 Skeletální dysplazie a končetinové defekty 
4.10 Syndromy fetální akineze 
4.11 Ultrazvukové příznaky nejčastějších chromozomálních aberací a genetických syndromů 
5 INVAZIVNÍ METODY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
5.1 Biopsie choriových klků
5.2 Amniocentéza – odběr plodové vody
5.3 Kordocentéza – odběr fetální krve z pupečníkové vény 
6 NEINVAZIVNÍ PRENATÁLNÍ TESTOVÁNÍ 
6.1 Úvod 
6.2 Genetická výbava plodu v krevním oběhu matky 
6.3 Extracelulární mateřská DNA 
6.4 Základní principy využití NIPT a implementace v praxi
6.5 Souhrn
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 
SEZNAM OBRÁZKŮ 
LITERATURA 
MEDAILONEK AUTORA 
REJSTŘÍK

Dostupnost: skladem na prodejně, odesíláme do 24 hodin
Více než 1 ks: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Gynekologická cytodiagnostika
Horáček, Kobilková, ISBN: 978-80-7345-327-5, Maxdorf
Gynekologická cytodiagnostika - druhé vydání
Kobilková Jitka, Lojda Z., Ondruš J., ISBN: 80-7262-313-3, Galén
Diagnostika zlomenin pánve a acetabula
Chmelová, Džupa, Pavelka, Ryšavý, Báča, Vavrečka, Otčenášek, Grill, ISBN: 978-80-7262-621-2, Galén
Diferenciální diagnostika plicních infiltrátů
Cetkovský Petr, Kouba Michal a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-343-1, Triton
Diferenciální diagnostika v oftalmologii v obrazech
Svozílková Petra, Heissigerová Jarmila, Diblík Pavel a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3393-0, Mladá Fronta
Fluorescenční diagnostika nádorů močového měchýře
Babjuk Marko, ISBN: 80-7254-195-1, Triton
Gliomy – Současná diagnostika a léčba
Šlampa Pavel, ISBN: 978-80-7345-321-3, Maxdorf
Karcinom žaludku – současná diagnostika a léčba
Šimša Jaromír, ISBN: 978-80-7345-317-6, Maxdorf
Laboratorní diagnostika
Zima Tomáš, ISBN: 978-80-7492-062-2, Galén
Laboratorní diagnostika v praxi pediatra
Škvor J., Kobrová K., Přibíková R. , ISBN: 978-80-204-4957-3, Mladá fronta
Mamodiagnostika
Skovajsová, ISBN: 80-7262-220-X , Galén
Migréna – diagnostika a léčba
Waberžinek, ISBN: 80-7254-442-X , Triton
Mikrobiologická diagnostika infekcí krevního řečiště
Pavel Čermák a kol., ISBN: 978-80-7345-142-4, Maxdorf
RADIODIAGNOSTIKA I
Chudáček, ISBN: 80-7013-114-4, NCO NZO