Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. vydání

Pediatrie

Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. vydání

Běžná cena: 495,- Kč
Vaše cena: 440,- Kč

Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. vydání

Autor: Vachek Jan, Tesař Vladimír, Zakiyanov

EAN: 9788073454975
ISBN: 978-80-7345-497-5
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2016
Počet stran: 371

Kniha je určena praktickým lékařům, gynekologům, internistům a dalším ambulantním i nemocničním specialistům, ale i farmaceutům.

Po úspěchu prvního vydání této mimořádně aktuální a přehledné monografie připravil autorský kolektiv vedený dr. Vachkem druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Jde o citlivé téma – zvažujeme možné následky léků pro plod či kojence, na druhou stranu si musíme být vědomi rizika plynoucí z neléčeného onemocnění matky. 
Druhé vydání kromě řady aktualizací obsahuje všechny přípravky, které přišly na trh v období od uvedení prvního vydání. U každého léčiva je uvedeno hodnocení jeho bezpečnosti v těhotenství a při kojení včetně komentáře. Závěrečná část knihy obsahuje stručný přehled doporučených léčiv u některých častých onemocnění a stavů, s nimiž se setkáváme v každodenní praxi u těhotných a kojících žen. Uveden je i přehled uznávaných online i tištěných literárních zdrojů. Text doplňují četné praktické rady, tipy a doporučení pro každodenní praxi. Na vzniku knihy se podíleli přední odborníci z různých oborů medicíny s dlouholetou zkušeností s péčí o těhotné a kojící ženy.

Formát: 125×190 mm
Vazba: brožovaná, 371 stran

OBSAH:
PODĚKOVÁNÍ K DRUHÉMU VYDÁNÍ 
PŘEDMLUVA K PRVNÍMU VYDÁNÍ 
FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ
1 OBECNÁ ČÁST
1.1 Úvod 
1.2 Principy teratologie
1.3 Farmakokinetické odchylky v těhotenství
1.4 Hodnocení rizika teratogenity 
1.5 Klasifikace léčiv 
1.6 Praktické aspekty farmakoterapie v těhotenství 
1.7 Hodnocení rizika po expozici léčivu 
1.8 Užívání léků před otěhotněním 
1.9 Farmakoterapie u otce 
2 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII NEMOCÍ RESPIRAČNÍ SOUSTAVY
2.1 Antiastmatika a bronchodilatancia 
2.2 Antitusika a expektorancia 
2.3 Antihistaminika 
3 LÉČIVA UŽÍVANÁ V GASTROENTEROLOGII 
3.1 Antacida 
3.2 H2-blokátory 
3.3 Inhibitory protonové pumpy
3.4 Další léky používané v léčbě peptických vředů či gastropatie z nesteroidních antirevmatik
3.5 Laxativa 
3.6 Obstipancia a střevní dezinficiencia 
3.7 Léčiva užívaná k terapii idiopatických střevních zánětů
3.8 Biologická léčiva 
3.9 Léčiva užívaná k terapii onemocnění jater a žlučových cest 
3.10 Antiemetika a prokinetika
3.11 Další léčiva užívaná v gastroenterologii 
3.12 Závěr
4 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ 
4.1 Antihypertenziva 
4.2 Antiarytmika a srdeční glykosidy
4.3 Antikoagulancia, antiagregancia a další léčiva s vlivem na hemostázu 
4.4 Jiná léčiva užívaná v kardiologii a angiologii 
5 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII ENDOKRINNÍCH A NĚKTERÝCH METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 
5.1 Hormony hypothalamu a hypofýzy 
5.2 Hormony štítné žlázy, thyreostatika a jod 
5.3 Hormony kůry nadledvin
5.4 Inzulin a ostatní antidiabetika
5.5 Estrogeny, gestageny, antiandrogeny 
5.6 Léčiva užívaná k terapii osteoporózy
5.7 Léčiva užívaná k terapii hyperlipoproteinemií
5.8 Léčiva užívaná k terapii obezity
5.9 Vitaminy, stopové prvky a dietetika 
6 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII ONEMOCNĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
6.1 Antikonvulziva
6.2 Analgetika
6.3 Antimigrenika
6.4 Myorelaxancia 
6.5 Antiparkinsonika
6.6 Léčiva užívaná u sclerosis multiplex 
7 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII DUŠEVNÍCH NEMOCÍ 
7.1 Antidepresiva
7.2 Antipsychotika (neuroleptika) 
7.3 Anxiolytika a hypnotika 
7.4 Jiná psychofarmaka, hypnotika
8 LÉČIVA UŽÍVANÁ V HEMATOLOGII
9 LÉČIVA UŽÍVANÁ K OVLIVNĚNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU 
9.1 Glukokortikoidy
9.2 Azathioprin
9.3 Kyselina mykofenolová 
9.4 Cyklosporin A
9.5 Tacrolimus 
9.6 Monoklonální protilátky a ostatní biologická léčiva 
9.7 Interferony 
9.8 Systémová enzymoterapie 
10 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH NEMOCÍ, OČKOVACÍ LÁTKY 
10.1 Antibiotika 
10.2 Antimykotika pro systémovou aplikaci
10.3 Protivirová léčiva
10.4 Antiparazitika a antihelmintika 
10.5 Očkovací látky, imunoglobuliny a hyperimunní séra 
10.6 Závěr
11 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII KOŽNÍCH NEMOCÍ 
12 NĚKTERÁ LÉČIVA UŽÍVANÁ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
13 LÉČIVA UŽÍVANÁ V ONKOLOGII
13.1 Alkylační cytostatika 
13.2 Vinca-alkaloidy
13.3 Deriváty podofylotoxinu 
13.4 Cytostatická antibiotika – antracykliny 
13.5 Antagonisté kyseliny listové
13.6 Antagonisté purinů a pyrimidinů
13.7 Taxany 
13.8 Sloučeniny platiny 
13.9 Monoklonální protilátky 
13.10 Podpůrná terapie
14 LÉČIVA UŽÍVANÁ V OČNÍM A UŠNÍM-NOSNÍM-KRČNÍM LÉKAŘSTVÍ 
15 LÉČIVA UŽÍVANÁ V REVMATOLOGII 
15.1 Analgetika a nesteroidní antiflogistika v revmatologii 
15.2 Imunosupresiva v terapii revmatických onemocnění 
15.3 Antiartrotika
15.4 Antiuratika 
15.5 Biologická léčba
15.6 DMARD a ostatní léčiva užívaná v revmatologii 
16 FYTOFARMAKA 
17 LÉČIVA UŽÍVANÁ V ANESTEZIOLOGII
FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ KOJENÍ
18 OBECNÁ ČÁST 
18.1 Úvod 
18.2 Fyziologie kojení
18.3 Léky a kojení 
18.4 Faktory ovlivňující přestup léčiv do mateřského mléka 
18.5 Principy farmakoterapie v laktaci 
18.6 Ovlivnění tvorby mléka některými léčivy 
18.7 Informační zdroje
19 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII NEMOCÍ RESPIRAČNÍ SOUSTAVY 
19.1 Antiastmatika a bronchodilatancia 
19.2 Antitusika
19.3 Expektorancia 
19.4 Antihistaminika 
20 LÉČIVA UŽÍVANÁ V GASTROENTEROLOGII
21 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOCÍ
21.1 Antihypertenziva 
21.2 Antiarytmika a srdeční glykosidy 
21.3 Jiná léčiva užívaná v kardiologii a angiologii 
22 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII ENDOKRINNÍCH A NĚKTERÝCH METABOLICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
23 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII ONEMOCNĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY 
23.1 Antikonvulziva 
23.2 Myorelaxancia 
23.3 Léčiva užívaná k terapii sclerosis multiplex 
24 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII DUŠEVNÍCH NEMOCÍ
24.1 Antidepresiva
24.2 Antipsychotika (neuroleptika)
24.3 Lithium a další stabilizátory nálady 
24.4 Anxiolytika a hypnotika 
25 LÉČIVA UŽÍVANÁ V HEMATOLOGII A ONKOLOGII
26 LÉČIVA UŽÍVANÁ K OVLIVNĚNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
27 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH NEMOCÍ
27.1 Antibiotika 
27.2 Antimykotika
27.3 Protivirová léčiva 
27.4 Antihelmintika 
28 LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII KOŽNÍCH NEMOCÍ
29 LÉČIVA UŽÍVANÁ V OČNÍM A UŠNÍM-NOSNÍM-KRČNÍM LÉKAŘSTVÍ 
29.1 Antiglaukomatika 
29.2 Ostatní oftalmologika
29.3 Lokální léčiva užívaná v ORL
30 LÉČIVA UŽÍVANÁ V REVMATOLOGII
31 FYTOFARMAKA
32 LÉČIVA UŽÍVANÁ V ANESTEZIOLOGII 
PŘÍLOHA
DOPORUČENÁ LÉČIVA PRO BĚŽNÁ ONEMOCNĚNÍ V GRAVIDITĚ A LAKTACI 
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 
MEDAILONKY AUTORŮ 
REJSTŘÍK

AUTOŘI:
MUDr. Jan Vachek
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. et PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN
MUDr. Kateřina Maxová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Affidea, Praha 4-Chodov
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a VFN a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Adéla Hrnčiříková
Hemodialyzační středisko, Klatovská nemocnice, a.s.
MUDr. Martin Jedlička
Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Dora Jedličková
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha
MUDr. Jiří Krombholz
Psychiatrická ambulance, Poliklinika Prosek, Praha
Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
MUDr. Vít Motáň
Oddělení klinické hematologie a transfúzní oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
MUDr. Jindřich Polívka
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha

Dostupnost: skladem na prodejně, odesíláme do 24 hodin
Více než 2 ks: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Farmakoterapie v gastroenterologii
Dítě Petr et al., ISBN: 978-80-7262-704-2, Galén
Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater
Melichar Bohuslav, ISBN: 978-80-7262-446-1, Galén
Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství
Lubušský Marek, Krofta Ladislav, Hašlík Lubomír, Marková Ivana, ISBN: 978-80-204-3083-0, Mladá Fronta
Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně
Kushi Michio a Aveline, ISBN: 978-80-7387-758-3, Triton
Onkologická onemocnění během těhotenství
Halaška Michael, Rob Lukáš, ISBN: 978-80-204-3753-2, Mladá Fronta
Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství
Velemínský Miloš, Žižková Blanka, ISBN: 978-80-7387-095-9, Triton
Těhotenství a porod od A do Z
Evans Nancy, ISBN: 80-7205-510-0, Ostatní
Těhotenství,porod a šestinedělí
Mikulandová Magdalena, ISBN: 978-80-251-1470-4, Computer Press
Zdravé těhotenství a přirozený porod
Yates Suzanne, ISBN: 978-80-251-2475-8, Computer Press
Biologická terapie v léčbě ISZ
2. vydání
Zbořil Vladimír, a kolektiv, ISBN: 978-80-204-4035-8, Mladá Fronta
Brevíř Diabetologie 2017-2019
Kvapil Milan, Kožnarová Radomíra, Piťhová Pavlína, ISBN: 978-80-87135-82-2, Medical Tribune
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým
Vymazal Tomáš a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3656-6, Mladá Fronta
Farmakologická léčba karcinomu prostaty
Dušek Pavel, ISBN: 978-80-7345-215-5, Maxdorf
Hormonální antikoncepce - zásady bezpečné praxe
Křepelka Petr, ISBN: 978-80-204-2991-9, Mladá Fronta
Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii
Klovrzová Sylva, Horák Petr a kolektiv, ISBN: 978-80-7492-064-6, Galén