Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Pro zdravotni sestry a asistenty

Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: 177,- Kč

Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Autor: Tomová Šárka, Křivková Jana

EAN: 9788027100644
ISBN: 978-80-271-0064-4
Nakladatel: Grada
Vydáno: 2016
Počet stran: 136

Komunikace s pacientem ve vážném stavu a s umělou plicní ventilací je nedílnou a velmi důležitou součástí péče o tyto pacienty. Prostudováním publikace čtenář získá komplexní manuál, jak zlepšit komunikaci s pacientem v klinické praxi, včetně praktických nástrojů využitelných v obtížných situacích.

Dostupnost: skladem na prodejně, odesíláme do 24 hodin
Více než 1 ks: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Septické stavy v intenzivní péči, ošetřovatelská péče
Streitová Dana, Zoubková Renáta, ISBN: 978-80-247-5215-0, Grada
Svalová relaxancia v anesteziologii a intenzivní péči
Herold Ivan, ISBN: 80-7345-025-9, Maxdorf
Komunikace v ošetřovatelské praxi
Zacharová Eva, ISBN: 978-80-271-0156-6, Grada
Psychologie a komunikace pro záchranáře, v praxi
Andršová Alena, ISBN: 978-80-247-4119-2, Grada
Vybrané kapitoly z intenzivní péče
Bartůněk Petr, Jurásková Dana, Heczková Jana, Nalos Daniel a kolektiv , ISBN: 978-80-247-4343-1, Grada
Základní otázky komunikace
Špatenková, Králová, ISBN: 978-80-7262-599-4, Galén
Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně, 2., doplněné a aktualizované vydání
Ševela Kamil, Ševčík Pavel a kolektiv, ISBN: 978-80-247-3146-9, Grada
Etika a komunikace v medicíně
Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kolektiv, ISBN: 978-80-247-3976-2, Grada
Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, 2., doplněné a přepracované vydání
Zadák Zdeněk, Havel Eduard, kolektiv, ISBN: 978-80-271-0282-2, Grada
Muslimský pacient, principy diagnostiky, terapie a komunikace
Hájek Marcel, Bahbouh Charif, ISBN: 978-80-247-5631-8, Grada
Neuroanestézie a základy neurointenzivní péče
Tyll Tomáš, Dostálová Vlasta, Netuka David, ISBN: 978-80-204-3148-6, Mladá Fronta
Záněty plic v intenzivní medicíně
Ševčík Pavel, ISBN: 80-7262-278-1, Galén
Dětská sestra v primární a komunitní péči
Sikorová Lucie, ISBN: 978-80-247-3592-4, Grada
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I, Obecná část
Vytejčková Renata, Sedlářová Petra, Wirthová Vlasta, Holubová Jana, ISBN: 978-80-247-3419-4, Grada