Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly

Gynekologie a Porodnictví

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly

Běžná cena: 350,- Kč
Vaše cena: 311,- Kč

Imunologie a imunopatologie lidské reprodukce - Vybrané kapitoly

Autor: Madar Jindřich Ulčová-Gallová Zdenka a kolektiv

EAN: 9788020439017
ISBN: 978-80-204-3901-7
Nakladatel: Mladá Fronta
Vydáno: 2016
Počet stran: 152

Popudem k napsání této publikace, na níž se podíleli naši přední odborníci z oblasti imunologie a reprodukční medicíny, je rostoucí počet důkazů, že nesprávná funkce imunity v reprodukční soustavě je jednou z klíčových příčin poruch plodnosti. Dnes se odhaduje, že 15 % párů se sníženou plodností má dysbalanci právě v imunologických reakcích v období reprodukce. Obor reprodukční imunologie tak zahrnuje diagnostiku imunologicky podmíněné snížené plodnosti, ale i způsoby imunologické terapie. Monografie shrnuje dosavadní poznatky o funkci imunity ve vztahu k reprodukci. Stručně popisuje fyziologické imunologické procesy při tvorbě a zrání gamet, při oplození a nidaci zárodku. Hlavní náplní je pak popis jednotlivých poruch souvisejících s imunitou v oblasti reprodukce, jejich diagnostiky a léčebných postupů. Teoretické stati a jednotlivé popsané problémy jsou dokresleny vhodně zvolenými reprezentativními kazuistikami. Kniha je určena v prvé řadě lékařům zabývajícím se poruchami plodnosti, tj. gynekologům a specialistům na reprodukční medicínu, dále klinickým imunologům, ale i dalším odborníkům setkávajícím se s terapeutického postupu imunologickou cestou u párů, které řeší svoji sníženou plodnost.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Chirurgie nohy a hlezna - Vybrané kapitoly
Popelka Stanislav a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3187-5, Mladá Fronta
Hyperbarická medicína - vybrané kapitoly
Hájek Michal, ISBN: 978-80-204-4235-2, Mladá Fronta
Vybrané kapitoly z protetickej stomatologie
Tvrdoň, Kotláň a kol, ISBN: 978-80-970-6327-6, Science
Asistovaná reprodukce, 2.vydání
Řežábek Karel, ISBN: 978-80-7345-396-1, Maxdorf
Imunologie - minimum pro praxi - 3.vydání
Bartůňková J., Šedivá A., ISBN: 80-7254-205-2, Triton
MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE EPIDEMIOLOGIE HYGIENA
Hamplová a kol., ISBN: 978-80-7387-934-1, TRITON*
Onkologická imunologie
Kolektiv, ISBN: 978-80-204-3756-3, Mladá Fronta
Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře
Šterzl a kol., ISBN: 978-80-2460-972-0, Karolinum
Základy imunologie – 4. vydání
Hořejší, Bartůňková, ISBN: 978-80-7387-280-9, Triton
KAPITOLY Z LÉKAŘSKÉ BIOLOGIE A GENETIKY III.
Kapras, Kohoutová, ISBN: 80-246-0001-3, KAROLINUM *
Vybrané kazuistiky z gynekologické endoskopie
Mára Michal a kolektiv, ISBN: 978-80-204-2901-8, Mladá Fronta
Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých
Bajčová a kolektiv, ISBN: 978-80-204-2567-6, Mladá Fronta
Vybrané klinické stavy u seniorů
Hana Matějovská Kubešová a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3394-7, Mladá Fronta
Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě
Sedláková Gabriela, Kalátová Dagmar, ISBN: 978-80-7387-412-4, Triton
Vybrané spisy C.G.Junga
Kast Verena, Riedel Ingrid, ISBN: 978-80-262-0719-1, Portál