Pro zdravotni sestry a asistenty

Pro zdravotni sestry a asistenty

Atlas fyziologie člověka, překlad 8. německého vydání

Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon
ISBN: 978-80-247-4271-7
Běžná cena: 690,- Kč
Vaše cena: ** 614,- Kč

vložit do košíku

Doprovázení v ošetřovatelství I, pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty

Špirudová Lenka
ISBN: 978-80-247-5710-0
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Doprovázení v ošetřovatelství II, doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize

Špirudová Lenka
ISBN: 978-80-247-5711-7
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Ekonomika, pro střední zdravotnické školy

Kowalská Radomíra
ISBN: 978-80-247-5091-0
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Farmakoterapie v geriatrii

Zrubáková Katarína, Krajčík Štefan a kolektiv
ISBN: 978-80-247-5229-7
Běžná cena: 129,- Kč
Vaše cena: ** 114,- Kč

vložit do košíku

Fyzikální vyšetření pro sestry, 2., přepracované vydání

Nejedlá Marie
ISBN: 978-80-247-4449-0
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Fyziologie a patologická fyziologie, pro klinickou praxi

Rokyta Richard a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4867-2
Běžná cena: 999,- Kč
Vaše cena: ** 889,- Kč

vložit do košíku

Kapesní atlas hematologie, Překlad 6., přepracovaného vydání

Haferlach Torsten, Bacher Ulrike, Thelm Harald, Diem Heinz
ISBN: 978-80-247-4787-3
Běžná cena: 699,- Kč
Vaše cena: ** 622,- Kč

vložit do košíku

Kardiologie pro obor ošetřovatelství, 2., rozšířené a doplněné vydání

Sovová Eliška, Sedlářová Jarmila a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4823-8
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Klinická propedeutika pro střední zdravotnické školy

Jelínková Ilona
ISBN: 978-80-247-5093-4
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Klinická propedeutika, pro studenty zdravotnických oborů

Nejedlá Marie
ISBN: 978-80-247-4402-5
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství

Jarošová Darja, Majkusová Kamila, Kozáková Radka, Zeleníková Renáta
ISBN: 978-80-247-5426-0
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Klinické prostředí v přípravě sester, organizace, strategie, hodnocení

Gurková Elena, Zeleníková Renáta
ISBN: 978-80-271-0583-0
Běžná cena: 249,- Kč
Vaše cena: ** 221,- Kč

vložit do košíku
novinka

Komunikace s pacientem v intenzivní péči

Tomová Šárka, Křivková Jana
ISBN: 978-80-271-0064-4
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Komunikace v ošetřovatelské praxi

Zacharová Eva
ISBN: 978-80-271-0156-6
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Metodika psychofyzické přípravy na porod

Bašková Martina
ISBN: 978-80-247-5361-4
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Mikrobiologie, Pro studenty zdravotnických oborů, 2., doplněné a přepracované vydání

Schindler Jiří
ISBN: 978-80-247-4771-2
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Multikulturní ošetřovatelství I

Ivanová Kateřina, Špirudová Lenka, Kutnohorská Jana
ISBN: 80-247-1212-1
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Muzikoterapie v praxi, Příběhy muzikoterapeutických cest

Gerlichová Markéta
ISBN: 978-80-247-4581-7
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry

Vörösová Gabriela, Solgajová Andrea, Archalousová Alexandra
ISBN: 978-80-247-5538-0
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelská péče 1. díl, Pro obor ošetřovatel

Burda Patrik, Šolcová Lenka
ISBN: 978-80-247-5333-1
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelská péče 2. díl, Pro obor ošetřovatel

Burda Patrik, Šolcová Lenka
ISBN: 978-80-247-5334-8
Běžná cena: 279,- Kč
Vaše cena: ** 248,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelská péče v chirurgii, pro bakalářské a magisterské studium

Janíková Eva, Zeleníková Renáta
ISBN: 978-80-247-4412-4
Běžná cena: 329,- Kč
Vaše cena: ** 292,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelská péče v diabetologii

Kudlová Pavla
ISBN: 978-80-247-5367-6
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelské diagnózy, Definice a klasifikace 2015-2017

NANDA International
ISBN: 978-80-247-5412-3
Běžná cena: 659,- Kč
Vaše cena: ** 586,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III, Speciální část

Vytejčková Renata, Sedlářová Petra, Wirthová Vlasta a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3421-7
Běžná cena: 369,- Kč
Vaše cena: ** 328,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 1. ročník, 2., přepracované a doplněné vydání

Kelnarová Jarmila, kolektiv
ISBN: 978-80-247-5332-4
Běžná cena: 289,- Kč
Vaše cena: ** 257,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník – 1. díl, 2., přepracované a doplněné vydání

Kelnarová Jarmila, kolektiv
ISBN: 978-80-247-5331-7
Běžná cena: 219,- Kč
Vaše cena: ** 194,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III - Gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatr, 2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4341-7
Běžná cena: 279,- Kč
Vaše cena: ** 248,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy IV - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatolo, 2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4342-4
Běžná cena: 279,- Kč
Vaše cena: ** 248,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v geriatrii, Hodnoticí nástroje

Pokorná Andrea
ISBN: 978-80-247-4316-5
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, 2., přepracované a doplněné vydání

Slezáková Lenka, kolektiv
ISBN: 978-80-271-0214-3
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v neurologii

Slezáková Zuzana
ISBN: 978-80-247-4868-9
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v psychiatrii

Petr Tomáš, Marková Eva a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4236-6
Běžná cena: 399,- Kč
Vaše cena: ** 355,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství založené na důkazech, Evidence Based Nursing

Jarošová Darja, Zeleníková Renáta
ISBN: 978-80-247-5345-4
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních, potřeby, hodnocení, kvalita života

Bužgová Radka
ISBN: 978-80-247-5402-4
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Patofyziologie, pro zdravotnické obory

Nair Muralitharan, Peate Ian
ISBN: 978-80-271-0229-7
Běžná cena: 449,- Kč
Vaše cena: ** 399,- Kč

vložit do košíku

Péče o psychiku onkologicky nemocných

Dostálová Olga
ISBN: 978-80-247-5706-3
Běžná cena: 249,- Kč
Vaše cena: ** 221,- Kč

vložit do košíku

Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory

Klíma Jiří a kolektiv
ISBN: 978-80-247-5014-9
Běžná cena: 399,- Kč
Vaše cena: ** 355,- Kč

vložit do košíku

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika, v moderní ošetřovatelské praxi

Mastiliaková Dagmar
ISBN: 978-80-247-5376-8
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Příručka pro sestry v oftalmologii

Kolarčík Lukáš, Dedek Václav, Ptáček Michal
ISBN: 978-80-247-5458-1
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Psychologie 1. díl, Učebnice pro obor sociální činnost

Kopecká Ilona
ISBN: 978-80-247-3875-8
Běžná cena: 239,- Kč
Vaše cena: ** 212,- Kč

vložit do košíku

Psychologie 2. díl, Učebnice pro obor sociální činnost

Kopecká Ilona
ISBN: 978-80-247-3876-5
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Psychologie 3. díl, Učebnice pro obor sociální činnost

Kopecká Ilona
ISBN: 978-80-247-3877-2
Běžná cena: 269,- Kč
Vaše cena: ** 239,- Kč

vložit do košíku

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - 4. ročník, 2., přepracované a doplněné vydání

Kelnarová Jarmila, Matějková Eva
ISBN: 978-80-247-5203-7
Běžná cena: 189,- Kč
Vaše cena: ** 168,- Kč

vložit do košíku

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

Mellanová Alena
ISBN: 978-80-247-5589-2
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Sebepéče v ošetřovatelské praxi

Halmo Renata
ISBN: 978-80-247-4811-5
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Septické stavy v intenzivní péči, ošetřovatelská péče

Streitová Dana, Zoubková Renáta
ISBN: 978-80-247-5215-0
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku

Štandardizácia v ošetrovateľstve

Hulková Viera
ISBN: 978-80-271-0063-7
Běžná cena: 179,- Kč
Vaše cena: ** 159,- Kč

vložit do košíku

Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu

Vörösová Gabriela, Solgajová Andrea, Archalousová Alexandra
ISBN: 978-80-247-5304-1
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Supervize v ošetřovatelské praxi

Venglářová Martina a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4082-9
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Vybrané kapitoly z intenzivní péče

Bartůněk Petr, Jurásková Dana, Heczková Jana, Nalos Daniel a kolektiv
ISBN: 978-80-247-4343-1
Běžná cena: 599,- Kč
Vaše cena: ** 533,- Kč

vložit do košíku
novinka

Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

Kuckir Martina, Vaňková Hana, Holmerová Iva a kolektiv
ISBN: 978-80-271-0054-5
Běžná cena: 179,- Kč
Vaše cena: ** 159,- Kč

vložit do košíku

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory, pro studium i praxi

Beneš Jiří, Kymplová Jaroslava, Vítek František
ISBN: 978-80-247-4712-5
Běžná cena: 189,- Kč
Vaše cena: ** 168,- Kč

vložit do košíku

Základy klinického výskumu

Hlavatý Tibor
ISBN: 978-80-247-5713-1
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Zátěž pečovatele, posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné

Kurucová Radka
ISBN: 978-80-247-5707-0
Běžná cena: 99,- Kč
Vaše cena: ** 88,- Kč

vložit do košíku
novinka

Zdravotnická psychologie, teorie a praktická cvičení - 2., aktualizované a doplněné vydání

Zacharová Eva
ISBN: 978-80-271-0155-9
Běžná cena: 289,- Kč
Vaše cena: ** 257,- Kč

vložit do košíku

Angličtina pro sestry, Manuál pro praxi

Parkinson Joy, Brooker Chris
ISBN: 978-80-247-1282-6
Běžná cena: 355,- Kč
Vaše cena: ** 315,- Kč

vložit do košíku

Atlas fyziologických regulací

Kittnar Otomar, Mlček Mikuláš
ISBN: 978-80-247-2722-6
Běžná cena: 399,- Kč
Vaše cena: ** 355,- Kč

vložit do košíku

Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, zcela přepracované a rozšířené

Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon
ISBN: 978-80-247-0630-6
Běžná cena: 639,- Kč
Vaše cena: ** 568,- Kč

vložit do košíku

Atlas patofyziologie

Silbernagl Stefan, Lang Florian
ISBN: 978-80-247-3555-9
Běžná cena: 799,- Kč
Vaše cena: ** 711,- Kč

vložit do košíku

Biofyzika, Pro zdravotnické a biomedicínské obory

Rosina Jozef, Vránová Jana, Kolářová Hana, Stanek Jiří
ISBN: 978-80-247-4237-3
Běžná cena: 289,- Kč
Vaše cena: ** 257,- Kč

vložit do košíku

Dětská sestra v primární a komunitní péči

Sikorová Lucie
ISBN: 978-80-247-3592-4
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Lubušský Marek, Krofta Ladislav, Hašlík Lubomír, Marková Ivana
ISBN: 978-80-204-3083-0
Běžná cena: 390,- Kč
Vaše cena: ** 347,- Kč

vložit do košíku

EKG do kapsy, Překlad 4. vydání

Haberl Ralph
ISBN: 978-80-247-4192-5
Běžná cena: 349,- Kč
Vaše cena: ** 310,- Kč

vložit do košíku

Etika v ošetřovatelské praxi

Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan
ISBN: 978-80-247-3469-9
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Funkční anatomie

Dylevský Ivan
ISBN: 978-80-247-3240-4
Běžná cena: 849,- Kč
Vaše cena: ** 755,- Kč

vložit do košíku

Fyzikální terapie, Manuál a algoritmy

Poděbradský Jiří, Poděbradská Radana
ISBN: 978-80-247-2899-5
Běžná cena: 529,- Kč
Vaše cena: ** 470,- Kč

vložit do košíku

Fyziologie, Učebnice pro studenty zdravotnických oborů - 2., doplněné vydání

Mourek Jindřich
ISBN: 978-80-247-3918-2
Běžná cena: 259,- Kč
Vaše cena: ** 230,- Kč

vložit do košíku

Geriatrie od A do Z pro sestry

Schuler Matthias, Oster Peter
ISBN: 978-80-247-3013-4
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Hematologie a transfuzní lékařství II, Transfuzní lékařství

Penka Miroslav, Tesařová Eva a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3460-6
Běžná cena: 279,- Kč
Vaše cena: ** 248,- Kč

vložit do košíku

Historie ošetřovatelství

Kutnohorská Jana
ISBN: 978-80-247-3224-4
Běžná cena: 249,- Kč
Vaše cena: ** 221,- Kč

vložit do košíku

Hodnocení kvality života, Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum

Gurková Elena
ISBN: 978-80-247-3625-9
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Interní ošetřovatelství I

Šafránková Alena, Nejedlá Marie
ISBN: 978-80-247-1148-5
Běžná cena: 289,- Kč
Vaše cena: ** 257,- Kč

vložit do košíku

Interní ošetřovatelství II

Šafránková Alena, Nejedlá Marie
ISBN: 978-80-247-1777-7
Běžná cena: 239,- Kč
Vaše cena: ** 212,- Kč

vložit do košíku

Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z

Chloupková Soňa
ISBN: 978-80-247-4678-4
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Jemná motorika, Vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování

Vyskotová Jana, Macháčková Kateřina
ISBN: 978-80-247-4698-2
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Kapitoly z ošetřovatelské péče II, aktualizované a doplněné vydání

Mikšová Zdeňka, Froňková Marie, Zajíčková Marie
ISBN: 978-80-247-1443-1
Běžná cena: 219,- Kč
Vaše cena: ** 194,- Kč

vložit do košíku

Kardiologie pro sestry, Obrazový průvodce

Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-247-4083-6
Běžná cena: 370,- Kč
Vaše cena: ** 329,- Kč

vložit do košíku

Klinická onkologie pro sestry, 2., přepracované a doplněné vydání

Vorlíček Jiří, Abrahámová Jitka, Vorlíčková Hilda a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3742-3
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Kompendium hojení ran pro sestry

Pokorná Andrea, Mrázová Romana
ISBN: 978-80-247-3371-5
Běžná cena: 249,- Kč
Vaše cena: ** 221,- Kč

vložit do košíku

Kvalita v sociální práci a sociálních službách

Malík Holasová Věra
ISBN: 978-80-247-4315-8
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství

Hudáková Anna, Majerníková Ľudmila
ISBN: 978-80-247-4772-9
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Lékařská fyziologie

Kittnar Otomar a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3068-4
Běžná cena: 1099,- Kč
Vaše cena: ** 978,- Kč

vložit do košíku

Lidské potřeby ve zdraví a nemoci, aplikované v ošetřovatelském procesu

Šamánková Marie a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3223-7
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Logopedie v ošetřovatelské praxi

Kejklíčková Ilona
ISBN: 978-80-247-2835-3
Běžná cena: 199,- Kč
Vaše cena: ** 177,- Kč

vložit do košíku

Management v ošetřovatelství

Plevová Ilona a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3871-0
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry

Hekelová Zuzana
ISBN: 978-80-247-4032-4
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera, Praktický průvodce

Wittlinger Hildegard, Wittlinger Dieter, Wittlinger Andreas, Wittlinger Maria
ISBN: 978-80-247-4084-3
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Multikulturní ošetřovatelství, pro praxi

Kutnohorská Jana
ISBN: 978-80-247-4413-1
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelská péče o ženy v šestinedělí

Koudelková Vlasta
ISBN: 978-80-7387-624-1
Běžná cena: 169,- Kč
Vaše cena: ** 150,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I, Obecná část

Vytejčková Renata, Sedlářová Petra, Wirthová Vlasta, Holubová Jana
ISBN: 978-80-247-3419-4
Běžná cena: 279,- Kč
Vaše cena: ** 248,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, Speciální část

Vytejčková Renata, Sedlářová Petra, Wirthová Vlasta, Otradovcová Iva, Pavlíková Pavla
ISBN: 978-80-247-3420-0
Běžná cena: 329,- Kč
Vaše cena: ** 292,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelský proces a jeho realizace

Tóthová Valérie a kolektiv
ISBN: 978-80-7387-286-1
Běžná cena: 217,- Kč
Vaše cena: ** 193,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelský proces a jeho realizace, 2. aktualizované vydání

Tóthová Valérie a kolektiv
ISBN: 978-80-7387-785-9
Běžná cena: 289,- Kč
Vaše cena: ** 257,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství - interna, Pracovní sešit 2. díl

Filipová Taťána
ISBN: 978-80-247-3212-1
Běžná cena: 79,- Kč
Vaše cena: ** 70,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty, Pracovní sešit II/1. díl

Hůsková Jitka, Kašná Petra
ISBN: 978-80-247-2853-7
Běžná cena: 159,- Kč
Vaše cena: ** 141,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty, Pracovní sešit II/2. díl

Hůsková Jitka, Kašná Petra
ISBN: 978-80-247-2854-4
Běžná cena: 69,- Kč
Vaše cena: ** 61,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty, Pracovní sešit II/3. díl

Hůsková Jitka, Kašná Petra
ISBN: 978-80-247-2855-1
Běžná cena: 69,- Kč
Vaše cena: ** 61,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství I

Plevová Ilona a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3557-3
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství II

Plevová Ilona a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3558-0
Běžná cena: 269,- Kč
Vaše cena: ** 239,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I - Interna, 2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3601-3
Běžná cena: 239,- Kč
Vaše cena: ** 212,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy II - Pediatrie, chirurgie, 2., doplněné vydání

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3602-0
Běžná cena: 279,- Kč
Vaše cena: ** 248,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty IV, Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-2506-2
Běžná cena: 269,- Kč
Vaše cena: ** 239,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v chirurgii I

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3129-2
Běžná cena: 289,- Kč
Vaše cena: ** 257,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v chirurgii II

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3130-8
Běžná cena: 345,- Kč
Vaše cena: ** 307,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství v pediatrii

Slezáková Lenka a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3286-2
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči

Haškovcová Helena, Pavlicová Jindra
ISBN: 978-80-7492-063-9
Běžná cena: 190,- Kč
Vaše cena: ** 169,- Kč

vložit do košíku

Patologie, 2., doplněné vydání

Mačák Jirka, Mačáková Jana, Dvořáčková Jana
ISBN: 978-80-247-3530-6
Běžná cena: 429,- Kč
Vaše cena: ** 381,- Kč

vložit do košíku

Péče o dítě s postižením sluchu

Muknšnáblová Martina
ISBN: 978-80-247-5034-7
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Pečovatelská služba a individuální plánování, Praktický průvodce

Hauke Marcela
ISBN: 978-80-247-3849-9
Běžná cena: 169,- Kč
Vaše cena: ** 150,- Kč

vložit do košíku

Pečovatelství I – Učební text

Kroutilová
ISBN: 978-80-7387-085-0
Běžná cena: 179,- Kč
Vaše cena: ** 159,- Kč

vložit do košíku

Pečovatelství II

Kroutilová
ISBN: 978-80-7387-531-2
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Perioperační ošetřovatelská péče

Wendsche, Pokorná, Štefková
ISBN: 978-80-7262-894-0
Běžná cena: 150,- Kč
Vaše cena: ** 133,- Kč

vložit do košíku

Perioperační péče

Schneiderová Michaela
ISBN: 978-80-247-4414-8
Běžná cena: 399,- Kč
Vaše cena: ** 355,- Kč

vložit do košíku

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Sikorová Lucie
ISBN: 978-80-247-3593-1
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

PRAKTICKÝ SLOVNÍK MEDICÍNY

Vokurka, Hugo
ISBN: 978-80-7345-464-7
Běžná cena: 595,- Kč
Vaše cena: ** 529,- Kč

vložit do košíku

PRŮKAZ ODBORNOSTI

Běžná cena: 85,- Kč
Vaše cena: ** 75,- Kč

vložit do košíku

První pomoc I, Pro studenty zdravotnických oborů - 2., přepracované a doplněné vydání

Kelnarová Jarmila, Toufarová Jana, Váňová Jana, Číková Zuzana
ISBN: 978-80-247-4199-4
Běžná cena: 185,- Kč
Vaše cena: ** 164,- Kč

vložit do košíku

První pomoc II, Pro studenty zdravotnických oborů - 2., přepracované a doplněné vydání

Kelnarová Jarmila, Toufarová Jana, Číková Zuzana, Matějková Eva, Váňová Jana
ISBN: 978-80-247-4200-7
Běžná cena: 219,- Kč
Vaše cena: ** 194,- Kč

vložit do košíku

První pomoc, Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea - 2., doplněné vydání

Kurucová Andrea
ISBN: 978-80-247-4582-4
Běžná cena: 159,- Kč
Vaše cena: ** 141,- Kč

vložit do košíku

Psychologie 1. díl, Pro studenty zdravotnických oborů

Kelnarová Jarmila, Matějková Eva
ISBN: 978-80-247-3270-1
Běžná cena: 269,- Kč
Vaše cena: ** 239,- Kč

vložit do košíku

Psychologie 2. díl, Pro studenty zdravotnických oborů

Kelnarová Jarmila, Matějková Eva
ISBN: 978-80-247-3600-6
Běžná cena: 229,- Kč
Vaše cena: ** 203,- Kč

vložit do košíku

Psychologie a komunikace pro záchranáře, v praxi

Andršová Alena
ISBN: 978-80-247-4119-2
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Sestra a pacient v paliativní péči

Marková Monika
ISBN: 978-80-247-3171-1
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Sestra a perioperační péče

Wichsová Jana, Přikryl Petr, Pokorná Renata, Bittnerová Zuzana
ISBN: 978-80-247-3754-6
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Sestra a stres, Příručka pro duševní pohodu

Křivohlavý Jaro
ISBN: 978-80-247-3149-0
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Sestry v nouzi, Syndrom vyhoření, mobbing, bossing

Venglářová Martina a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3174-2
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Smyslová aktivizace, v péči o seniory a klienty s demencí

Wehner Lore, Schwinghammer Ylva
ISBN: 978-80-247-4423-0
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Sociální gerontologie

Haškovcová Helena
ISBN: 978-80-7262-900-8
Běžná cena: 190,- Kč
Vaše cena: ** 169,- Kč

vložit do košíku

Sociální práce ve zdravotnictví

Kuzníková Iva a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3676-1
Běžná cena: 259,- Kč
Vaše cena: ** 230,- Kč

vložit do košíku

Somatologie, Pracovní sešit pro střední zdravotnické školy

Křivánková Markéta, Hradová Milena
ISBN: 978-80-247-2989-3
Běžná cena: 249,- Kč
Vaše cena: ** 221,- Kč

vložit do košíku

Somatologie, Učebnice pro střední zdravotnické školy

Křivánková Markéta, Hradová Milena
ISBN: 978-80-247-2988-6
Běžná cena: 269,- Kč
Vaše cena: ** 239,- Kč

vložit do košíku

Úvod do ergoterapie

Krivošíková Mária
ISBN: 978-80-247-2699-1
Běžná cena: 89,- Kč
Vaše cena: ** 79,- Kč

vložit do košíku

Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?

Svatošová Marie
ISBN: 978-80-247-4107-9
Běžná cena: 179,- Kč
Vaše cena: ** 159,- Kč

vložit do košíku

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Kašáková Eva, Vokurka Martin, Hugo Jan
ISBN: 978-80-7345-424-1
Běžná cena: 495,- Kč
Vaše cena: ** 440,- Kč

vložit do košíku

Vyšetřovací metody v imunologii, 2., přepracované a doplněné vydání

Bartůňková Jiřina, Paulík Milan a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3533-7
Běžná cena: 355,- Kč
Vaše cena: ** 315,- Kč

vložit do košíku

Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu

Tóthová Valérie a kolektiv
ISBN: 978-80-7387-414-8
Běžná cena: 299,- Kč
Vaše cena: ** 266,- Kč

vložit do košíku

Základní otázky komunikace

Špatenková, Králová
ISBN: 978-80-7262-599-4
Běžná cena: 190,- Kč
Vaše cena: ** 169,- Kč

vložit do košíku

Základy psychologie pro zdravotnické obory

Zacharová Eva, Šimíčková–Čížková Jitka
ISBN: 978-80-247-4062-1
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku

Základy zdravotnické psychologie

Janáčková Laura
ISBN: 978-80-7387-179-6
Běžná cena: 149,- Kč
Vaše cena: ** 132,- Kč

vložit do košíku