Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie

Neurologie

Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie

Běžná cena: 490,- Kč
Vaše cena: 436,- Kč

Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie

Autor: Opavský Jaroslav

EAN: 9788072621941
ISBN: 978-80-7262-194-1
Nakladatel: Galén
Vydáno: 2002
Počet stran: 304

Publikace je věnována poruchám autonomního nervového systému (ANS), s nimiž se mohou setkat odborníci různých medicínských oborů ve své klinické praxi. V její prvé části je podán stručný přehled onemocnění a stavů s poruchami ANS z hledisek nosologických a diagnostických, na který navazuje přehled vyšetřovacích metod k jejich průkazu.

Hlavní pozornost je zde věnována klinicky dostupným metodám hodnocení změn srdeční frekvence ve zkouškách autonomní reaktivity a spektrální analýze variability srdeční frekvence. Čtenář je s těmito vyšetřovacími postupy, které dosud chybějí v rutinní diagnostice, podrobně seznamován, aby je mohl sám využívat v rámci diagnostiky a průběžného hodnocení autonomních dysfunkcí. Metody vyšetřování ANS pro potřeby klinické praxe se tak objevují v našem odborném písemnictví po více jak 50 letech od publikace Z. Servíta Vegetativní rovnováha člověka a její klinické vyšetřování.

Ve druhé části publikace je pozornost zaměřena na u nás nejčastější postižení ANS - na diabetickou autonomní neuropatii. Jsou zde probírány otázky diagnostiky a posuzování tíže autonomní neuropatie popsanými vyšetřovacími postupy. Rovněž je upozorněno na významné anamnestické údaje související s dysfunkcí ANS a na souvislosti se symetrickou distální polyneuropatií a dalšími závažnými komplikacemi diabetes mellitus. Vlastní zkušenosti autora jsou konfrontovány se zkušenostmi jiných autorů.

Rozsáhlý přehled literatury postihuje u nás dosud nejpodrobněji oblast diagnostiky poruch ANS a problematiku diabetické autonomní neuropatie.

Kniha je určena především neurologům a diabetologům, dále pak lékařům dalších odborností, pečujícím o nemocné s diabetes mellitus, a konečně i všem lékařům a studentům zajímajícím se o problematiku ANS v rámci klinické medicíny.

Dostupnost: skladem celkem 0 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Základy anatomie - 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže
Grim Miloš, Druga Rastislav et al., ISBN: 978-80-7492-156-8, Galén
Diabetická nefropatie
Bouček, ISBN: 978-80-7345-246-9, Maxdorf
Kombinovaná antidiabetická terapie s inzulinem při diabetes mellitus 2. typu
Adamíková Alena, ISBN: 978-80-204-4224-6, Mladá Fronta
Anatomie periferního nervového systému, smyslových orgánů a kůže
Druga, Grim, Smetana, ISBN: 978-80-7262-970-1, Galén
Antibiotika, systematika, vlastnosti, použití
Beneš Jiří, ISBN: 978-80-271-0636-3, Grada
Klasifikační systém DRG
Kožený Pavel, Němec Jiří, Kárníková Jana, Lomíček Miroslav, ISBN: 978-80-247-2701-1, Grada
Principy systémové protinádorové léčby
Klener Pavel jr., Klener Pavel, ISBN: 978-80-247-4171-0, Grada
Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii
Kalina Kamil, ISBN: 978-80-247-4361-5, Grada
Systémové amyloidózy a jejich léčba
Ryšavá Romana, ISBN: 978-80-7345-341-1, Maxdorf
Systémové mykózy
Jedličková Anna, ISBN: 80-7345-000-X, Maxdorf
90. výročí objevu inzulínu
Lebl Jan, Koloušková Stanislava, Šnajderová Marta a pořadatelé, ISBN: 978-80-7262-974-9, Galén
Bariatrická a metabolická chirurgie
Fried Martin, ISBN: 978-80-204-2424-2, Mladá Fronta
Brevíř Diabetologie 2017-2019
Kvapil Milan, Kožnarová Radomíra, Piťhová Pavlína, ISBN: 978-80-87135-82-2, Medical Tribune