Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater

Vnitřní lékařství

Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater

Běžná cena: 320,- Kč
Vaše cena: 284,- Kč

Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater

Autor: Haluzík Martin, Rychlík Ivan a kolektiv

EAN: 9788020426710
ISBN: 978-80-204-2671-0
Nakladatel: Mladá Fronta
Vydáno: 2012
Počet stran: 152

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější "civilizační" choroby, se kterými se setkávají bez výjimky lékaři všech specializací. Toto onemocnění významným způsobem zvyšuje riziko kardiovaskulární morbidity a mortality, zkracuje délku života a zhoršuje kvalitu života diabetiků zejména v důsledku vzniku dlouhodobých komplikací. Přesto se diabetici - vlivem celkově zlepšené péče a nových léčebných postupů - ve stále větším počtu dožívají rozvinutých fází komplikací postihujících i další systémy či orgány. Mezi klinicky nejzásadnější patří s diabetem související postižení ledvin a jater, jejichž tíže často určuje další osud diabetika. Autorský kolektiv se snažil vytvořit publikaci zabývající se komplexním pohledem na problematiku léčby diabetika s onemocněním ledvin či onemocněním jater. Zejména v posledním desetiletí došlo k získání řady nových poznatků o diabetické nefropatii a k rozvoji nových léčebných postupů, a to nejen v oblasti prevence a raných stadií nefropatie, ale i pokud jde o léčbu pacientů se selháním ledvin na podkladě diabetu. Podobnou situaci lze pozorovat u onemocnění jater u diabetiků. Cílem předloženého díla je podat ucelený přehled vybraných informací o výskytu, morfologii, patogenezi, klinickém obrazu, diagnostice, prevenci a léčbě onemocnění ledvin a jater u pacientů s diabetem a také podrobné informace o možnostech antidiabetické léčby těchto pacientů, jejíž výběr je kvůli renální či jaterní insuficienci mnohdy významně omezen. Na závěr je zařazena kapitola zabývající se farmakokinetikou léků, zejména z pohledu praktických informací o dávkování léčiv a jejich nejčastějších interakcích v případě renální či jaterní insuficience. Text je doplněn řadou tabulek, přehledných schémat a obrazovou dokumentací. V závěru každé kapitoly je uveden souhrn literatury, kde čtenář může nalézt zdroje k dalšímu studiu. Kniha je určená pro širokou odbornou obec - diabetology, nefrology, internisty, praktické lékaře a další odborníky, kteří se podílejí na léčbě pacientů s diabetem. 

Dostupnost: skladem celkem 0 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny
Franěk Miloslav, Haluzík Martin, Rychlík, ISBN: 978-80-204-4062-4, Mladá Fronta
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě Metforminem
Perušičová Jindřiška, ISBN: 978-80-7345-408-1, Maxdorf
Inkretinová léčba diabetu
Haluzík, Svačina, ISBN: 978-80-204-2247-7, Mladá Fronta
Perorální léčba diabetu 2013
Perušičová Jindřiška, ISBN: 978-80-7345-367-1, Maxdorf
Praktická léčba diabetu - 2.vydání
Haluzík Martin, ISBN: 978-80-204-2880-6, Mladá Fronta
Transplantační léčba diabetu
Saudek František, ISBN: 978-80-7345-222-3, Maxdorf
Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve?
Janíková Andrea, Doubek Michael, ISBN: 978-80-204-2694-9, Mladá Fronta
Léčba metastatických nádorů ledvin
Petruželka, Babjuk, ISBN: 978-80-7262-758-5, Galén
Dieta u pacientů se střevními vývody a po operaci střev
Skřička, Kohout, Balíková, ISBN: 978-80-87250-01-3 , Ostatní
Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů
Kohout Pavel, ISBN: 978-80-87250-12-9 , Ostatní
Dříve projevená přání pacientů
Matějek, ISBN: 978-80-7262-850-6, Galén
Pohyb jako součást léčby dialyzovaných a transplantovaných pacientů
Svoboda Lukáš, Mahrová Andrea, ISBN: 978-80-7387-147-5, Triton
Prevence diabetu a jeho komplikací
Svačina Štěpán, ISBN: 978-80-7387-178-9, Triton
Rehabilitace pacientů v kómatu
Lippertová - Grűnerová Marcela, ISBN: 978-80-7262-761-5, Galén
Vegetariánská strava v léčbě diabetu
Kahleová Hana, Pelikánová Terezie, Havlová Vladimíra, ISBN: 978-80-7345-344-2, Maxdorf