Onkologie v klinické praxi

Hematologie, Onkologie

Onkologie v klinické praxi

Běžná cena: 890,- Kč
Vaše cena: 792,- Kč

Onkologie v klinické praxi
2. vydání

Autor: Kleibl Zdeněk, Novotný Jan, Vítek Pavel

EAN: 9788020439444
ISBN: 978-80-204-3944-4
Nakladatel: Mladá Fronta
Vydáno: 2016
Počet stran: 600

Monografie si klade za cíl informovat odbornou veřejnost o nejnovějších standardních přístupech v léčbě vybraných zhoubných nádorů, a umožnit tak rychlou orientaci při rozhodování o dalším postupu protinádorové terapie. V textu jsou tudíž zohledněny mj. informace publikované na mezinárodních sjezdech a konferencích v posledních letech. Úvodní, preklinická část knihy je věnována mj. tkáňové homeostáze a jejím poruchám v tumorogenezi, poruchám intracelulární signalizace, poruchám v nádorovém mikroprostředí a možnostem jeho ovlivnění a metodice klinických studií. Ve druhé, stěžejní části publikace se čtenář setká s rešeršním zpracováním diagnostiky a léčby základních diagnóz, které syntetizuje poznatky klinické a radiační onkologie, a umožňuje tak lékaři provést po přečtení krátkého textu kvalifikované rozhodnutí u konkrétního nemocného. Orientace v knize je usnadněna logickým řazením jednotlivých diagnóz ve shodě s aktuální verzí Mezinárodní klasifikace nemocí. Ve třetí části knihy jsou zpracována doporučení k provádění podpůrné léčby klinicky nejvýznamnějších stavů doprovázejících onkologická onemocnění (bolest, nevolnost a zvracení, poruchy kostního metabolismu, anémie, febrilní neutropenie, kardiotoxicita, nefrotoxicita a urotoxicita či kožní toxicita). Opomenuta není ani výživa onkologicky nemocných. Poslední část se pak věnuje alteracím metabolismu antineoplastik. Klíčovým faktorem pro výběr chemoterapeutických schémat byl průkaz jejich vysoké aktivity v randomizované studii. V případě existence více režimů se shodnou protinádorovou aktivitou byl do textu začleněn režim méně toxický. Pokud je radioterapie integrální součásti léčebného postupu, je součástí příslušné kapitoly také přesná definice cílového objemu a specifikace ozařovacích podmínek. Při výběru onemocnění se autoři soustředili především na nádory s vyšší incidencí. Diagnostika a léčba vzácnějších nádorových onemocnění v této knize zpracována není, neboť jejich léčba by měla být soustředěna do specializovaných center. Také nejsou diskutovány hematologické malignity, protože péče o tyto pacienty by měla být svěřena do rukou hematologů s odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a zázemím. Specializace - Onkologie, Chirurgie, Radiologie a zobrazovací metody, Genetika, Farmakologie

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Onkologie - minimum pro praxi
Tomášek Jiří a kolektiv, ISBN: 978-80-88046-01-1, Axonite
Psychoonkologie v praxi
Angenendt Gabriele, Schütze-Kreilkamp Ursula, Tschuschke Volker, ISBN: 978-80-736-7781-7, Portál
Bolesti hlavy v klinické praxi
Kotas Rudolf, ISBN: 978-80-7345-443-2, Maxdorf
Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi
Pacák, Lazúrová, ISBN: 978-80-7262-819-3, Galén
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi
Škvor Jaroslav, Průhová Štěpánka, ISBN: 978-80-204-3413-5, Mladá Fronta
Klinická onkologie
Klener Pavel, ISBN: 80-7262-151-3, Galén
Metodologie předklinického a klnického výzkumu
Zadák, Květina, ISBN: 978-80-7262-748-6, Galén
Obecná onkologie
Adam, Krejčí, Vorlíček, ISBN: 978-80-7262-715-8, Galén
Onkologie – lékařské repetitorium
Vorlíček, ISBN: 978-80-7387-603-6, Triton
Základy moderní pneumoonkologie
Skřičková, ISBN: 978-80-7345-298-8, Maxdorf
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy V. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7254-962-7, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy VI. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-098-0, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy X
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-569-5, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-675-3, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, IV. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 80-2754-790-9, Triton