Arteriální hypertenze - současné klinické trendy X

Kardiologie, Angiologie

Arteriální hypertenze - současné klinické trendy X

Běžná cena: 249,- Kč
Vaše cena: 221,- Kč

Arteriální hypertenze - současné klinické trendy X

Autor: Widimský Jiří jr. a kolektiv

EAN: 9788073875695
ISBN: 978-80-7387-569-5
Nakladatel: Triton
Vydáno: 2012
Počet stran: 190

Sborník vychází u příležitosti desátého ročníku sympozia Arteriální hypertenze: současné klinické trendy. Akci pořádá Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze III. interní kliniky 1. LF UK VFN v Praze. Již tradičně je organizována ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi, Českou internistickou společností a Českou kardiologickou společností. 

Příspěvky celkem sedmnácti autorů prezentované ve sborníku jsou věnovány následujícím tématům: využití inkretinového principu, léčba dyslipidémie u arteriální hypertenze, pseudorezistence při non-compliance jako příčina rezistentní hypertenze, hladiny antihypertenziv u rezistentní hypertenze, blokátory reninu v léčbě kardiovaskulárních onemocnění, primární hyperaldosteronismus, faktory ovlivňující vyšetření endokrinní hypertenze, hypertenze v těhotenství, léčba renovaskulární hypertenze, renální výstupy ze studií ONTARGET, TRANSCEND a ADVANCE, hemodynamika cévního zkratu u renálního selhání, cílové hodnoty systolického tlaku v léčbě hypertenze, farmakologická léčba hypertenze, kombinační léčba ACEI a AT1 blokátory, dávkování diuretik v léčbě hypertenze, fixní kombinace a její využití u kardiovaskulárních chorob, antagonisté endotelinu a další nová antihypertenziva, sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody. 

Dostupnost: skladem celkem 0 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Arteriální hypertenze - současné klinické trendy V. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7254-962-7, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy VI. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-098-0, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-675-3, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, IV. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 80-2754-790-9, Triton
Endokrinní nádory nadledvin v současné klinické praxi
Pacák, Lazúrová, ISBN: 978-80-7262-819-3, Galén
Chronická tromboembolická plicní hypertenze
Lindner, Jansa, ISBN: 978-80-7345-181-3, Maxdorf
Sekundární hypertenze
Widimský Jiří, ISBN: 80-7254-419-5, Triton
Diabetes Mellitus a inzulínová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna
Perušičová, Owen, ISBN: 978-80-734-5353-4, Maxdorf
Hypertenze a současný výzkum
Townsend, ISBN: 978-80-7387-311-0, Triton
Prediabetes, prehypertenze, dislipidemie a metabolický syndrom
Perušičová, ISBN: 978-80-7345-272-8, Maxdorf
Bolesti hlavy v klinické praxi
Kotas Rudolf, ISBN: 978-80-7345-443-2, Maxdorf
Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity
Máček, Radvanský, ISBN: 978-80-7262-695-3, Galén
Klinické PET a PET/CT
Votrubová, ISBN: 978-80-7262-619-9, Galén
Kontroverze současné medicíny
Ptáček Radek, Bartůněk Petr, ISBN: 978-80-204-4360-1, Mladá Fronta