Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

Hematologie, Onkologie

Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

Běžná cena: 490,- Kč
Vaše cena: 436,- Kč

Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

Autor: Melichar Bohuslav

EAN: 9788072624461
ISBN: 978-80-7262-446-1
Nakladatel: Galén
Vydáno: 2007
Počet stran: 249

Monografie je určena nejen klinickým onkologům a radioterapeutům, ale i lékařům ostatních oborů: chirurgům, gastroenterologům a všeobecným internistům. Především odborníkům jiných oborů jsou určeny úvodní kapitoly, které poskytují stručný úvod do klinické onkologie a vysvětlení teoretických základů i metodologie tohoto oboru. Po kapitolách věnovaných epidemiologii a biologii nádorů jater je pojednáno o strategii léčby nádorových onemocnění jater, nejprve obecně, poté konkrétně u každé diagnózy. Péče o nemocné s nádory je v současné době multidisciplinární záležitostí, totéž samozřejmě platí i o léčbě nádorů jater. Farmakoterapie je pouze jednou z modalit moderní léčby. Z tohoto důvodu nebylo možné pojednat o farmakoterapii bez toho, aby nebyly zmíněny ostatní léčebné metody, zejména metody chirurgické.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Farmakoterapie dyslipidemie
Vrablík, ISBN: 978-80-7345-299-5, Maxdorf
Farmakoterapie neuropatické bolesti
Slíva, Kozák, Černý, ISBN: 978-80-7345-242-1, Maxdorf
Farmakoterapie v gastroenterologii
Dítě Petr et al., ISBN: 978-80-7262-704-2, Galén
Farmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. vydání
Vachek Jan, Tesař Vladimír, Zakiyanov, ISBN: 978-80-7345-497-5, Maxdorf
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
2. aktualizované a rozšířené vydání
Fait Tomáš, Zikán Michal, Mašata J., ISBN: 978-80-7345-482-1, Maxdorf
Moderní farmakoterapie v urologii
Zámečník, Macek, ISBN: 978-80-7345-276-6, Maxdorf
Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů
Skalický Tomáš, Třeška V., ISBN: 80-7345-063-1, Maxdorf
Akutní pankreatitida, komplexní přístup
Kostka Rodomil, ISBN: 80-7262-427-X , Galén
Sluchové postižení u dětí - komplexní péče
Houdková Zuzana, ISBN: 80-2754-623-6, Triton
Léčba metastatických nádorů ledvin
Petruželka, Babjuk, ISBN: 978-80-7262-758-5, Galén
Screening nádoru prsu v České republice
Skovajsová Miroslava, ISBN: 978-80-7345-310-7, Maxdorf
Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých
Bajčová a kolektiv, ISBN: 978-80-204-2567-6, Mladá Fronta
Význam PET/CT pro plánování radioterapie nádorů hlavy a krku
Kolářová Iveta a kol., ISBN: 978-80-8700-978-9, Nucleus
Fluorescenční diagnostika nádorů močového měchýře
Babjuk Marko, ISBN: 80-7254-195-1, Triton