Preventivní kardiologie v kostce

Kardiologie, Angiologie

Preventivní kardiologie v kostce

Běžná cena: 550,- Kč
Vaše cena: 489,- Kč

Preventivní kardiologie v kostce

Autor: Rosolová Hana a kolektiv

EAN: 9788090489950
ISBN: 978-80-904899-5-0
Nakladatel: Axonite
Vydáno: 2013
Počet stran: 248

Kniha řeší velice aktuální téma kardiovaskulární prevence a je přínosným a praktickým edukačním materiálem jak pro lékařskou veřejnost, tak pro studenty medicíny. Odpověď na řadu zdravotnických aspektů současnosti zde ale nalezne i laická veřejnost.

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) na podkladě aterosklerózy jsou stále nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti v České republice i ve většině zemí světa. Třebaže došlo v posledních 20 letech k významnému rozvoji diagnostiky a léčby KVO, velký potenciál zůstává v jejich sekundární, a především primární prevenci. Ateroskleróza a její komplikace jsou preventabilní a měly by být hlavní prioritou nejen pro zdravotnictví, ale i pro celou společnost.

Preventivní kardiologie v kostce podává stručné informace o historii kardiovaskulární prevence u nás i ve světě, o vývoji nemocnosti a úmrtnosti na KVO, o základních statistických pojmech kardiovaskulární epidemiologie, o koncepci a prioritách současné preventivní kardiologie, která je založena na důkazech z vědeckých studií. Kromě standardních rizikových faktorů KVO jsou zmíněny i další nekonvenční rizikové faktory, psychosociální faktory, hormonální substituce u žen a postavení zobrazovacích metod v prevenci KVO. Především stanovení globálního kardiovaskulárního rizika je hlavní prioritou současné preventivní kardiologie, neboť rozhoduje o správném léčebném a preventivním postupu. Jsou uvedeny i další možnosti predikce kardiovaskulárního, event. kardiometabolického rizika. Velká pozornost je věnována dosud málo v klinické praxi akceptovaným předstadiím nejčastějších KVO vzniklých na podkladě aterosklerózy a diabetu 2. typu: preklinická ateroskleróza, prehypertenze (vysoký normální krevní tlak) a prediabetes (hraniční lačná glykemie, porušená glukózová tolerance a kardiometabolický syndrom). Právě v těchto raných stadiích poruch regulace krevního tlaku a metabolismu glukózy i lipidů je možno začít s účinnou prevencí arteriální hypertenze, aterosklerózy, KVO a diabetu 2. typu. V závěru monografie jsou diskutovány dva nové přístupy v prevenci: otázka polypillu a personalizovaného přístupu v predikci, prevenci a léčbě KVO.

Čtenářům je předkládána přehledně zpracovaná barevná praktická publikace, která je psána čtivě, srozumitelně a stručně. Jsou zde uváděny i vlastní výsledky, jež čtenáři připomenou, že knihu nepsal „vědec zavřený ve skleněné laboratoři“, ale autorka s velkou vlastní klinickou zkušeností právě v oblasti preventivní kardiologie. Základní rozdělení do 12 hlavních kapitol je logické, jednotlivé kapitoly jsou pak dále rozčleněny po oborově přesně specifikovaných tématech. Fakta jsou dostatečně dokumentována grafy, tabulkami a obrázky, jichž ale na druhé straně není zbytečně mnoho. Jedná se o mimořádně kvalitní publikaci, která uceleně a stručně podává veškerou problematiku současné preventivní kardiologie.

Dostupnost: skladem u dodavatele, odesíláme do 6 dní

Dále vám můžeme nabídnout:

Dětská kardiologie do kapsy
Urbanová Zuzana, Šamánek Milan, ISBN: 978-80-204-3082-3, Mladá Fronta
Kardiologie pro interní praxi
Táborský Miloš a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3361-9, Mladá Fronta
Nukleární kardiologie
Lang Otto, Komínek Milan, ISBN: 978-80-7262-481-2, Galén
Dětská kardiologie
Chaloupecký Vladimír et al., ISBN: 80-7262-406-7, Galén
Hematologie v kostce
Vydra Jan, Cetkovský Petr a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3698-6, Mladá Fronta
Hematologie v kostce
Novák Jan, Vydra Jan, Lauermannová Marie , ISBN: 978-80-204-5140-8, Mladá fronta
Vzácná onemocnění v kostce
Kubáčková Kateřina a kolektiv, ISBN: 978-80-204-3149-3, Mladá Fronta
50 let historie léčby hypertenze
Widimský Jiří, ISBN: , Triton
ABC cévních onemocnění
WOLFE John H. N., ISBN: 80-85526-27-1, Scientia
Akutní koronární syndrom
Ošťádal, Mates, ISBN: 978-80-7345-339-8, Maxdorf
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy V. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7254-962-7, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy VI. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-098-0, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy X
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-569-5, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XI
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 978-80-7387-675-3, Triton
Arteriální hypertenze - současné klinické trendy, IV. sympozium - sborník přednášek
Widimský Jiří jr. a kolektiv, ISBN: 80-2754-790-9, Triton