Neuroanestézie a základy neurointenzivní péče

Neurologie

Neuroanestézie a základy neurointenzivní péče

Běžná cena: 560,- Kč
Vaše cena: 498,- Kč

Neuroanestézie a základy neurointenzivní péče

Autor: Tyll Tomáš, Dostálová Vlasta, Netuka David

EAN: 9788020431486
ISBN: 978-80-204-3148-6
Nakladatel: Mladá Fronta
Vydáno: 2014
Počet stran: 312

Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační péče v neurochirurgii. První část publikace je věnována historii neurochirurgie, neuroanestezie a perioperační péče. Navazuje část chirurgická, zabývající se jednotlivými typy operačních výkonů, ale též anesteziologickou péčí o pacienta po výkonu. Zejména mladší lékaři jistě ocení i kapitoly týkající se fyziologie a patofyziologie centrálního nervového systému. Anesteziologická část publikace popisuje farmakologii nitrožilních a inhalačních anestetik a jejich vztah k prokrvení mozku, nitrolebnímu tlaku a celkovému stavu CNS. V další stati jsou probrány jednotlivé metody monitorování - například principy měření nitrolebního tlaku, UZ vyšetření mozkových cév, mozková oxymetrie, mikrodialýza a elektrofyziologické monitorování mozku a míchy. Zařazení přehledu neuroradiologických metod je přínosné především vzhledem k trendu snižovat invazivitu operačních výkonů. Kapitoly věnované anestezii u neurochirurgických výkonů pojednávají o předoperační přípravě, jednotlivých druzích zákroků s anesteziologickými specifiky a nejčastějších komplikacích a odchylkách, se kterými se může anesteziolog během operačního výkonu setkat. V rozsáhlém oddíle věnovaném neurointenzivní péči je důraz kladen zvláště na péči o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, ale též na komplexní a specializovanou péči po neurochirurgických výkonech, včetně ventilační strategie, účelné farmakoterapie, antibiotické léčby a výživy. V závěru knihy nalezne čtenář přehled potenciálních časných i pozdních komplikací souvisejících s operačními výkony na mozku a míše.

Dostupnost: skladem celkem 0 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Základy anatomie - 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže
Grim Miloš, Druga Rastislav et al., ISBN: 978-80-7492-156-8, Galén
Základy chirurgie - druhé vydání
Valenta Jiří et al., ISBN: 978-80-7262-403-4, Galén
Základy farmakologie – Druhé vydání
Perlík František, ISBN: 978-80-7262-759-2, Galén
Základy hematologické diagnostiky, 2., přepracované vydání
Faber Edgar a Kolektiv, ISBN: 978-80-204-3742-6, Mladá Fronta
Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře
Šterzl a kol., ISBN: 978-80-2460-972-0, Karolinum
Základy imunologie – 4. vydání
Hořejší, Bartůňková, ISBN: 978-80-7387-280-9, Triton
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi
Škvor Jaroslav, Průhová Štěpánka, ISBN: 978-80-204-3413-5, Mladá Fronta
Základy moderní pneumoonkologie
Skřičková, ISBN: 978-80-7345-298-8, Maxdorf
Základy moderní venerologie
Záhumenský Josef, Jilich David, Vaňousová Daniela, ISBN: 978-80-7345-429-6, Maxdorf
Základy speciální chirurgie
Pafko Pavel et al., ISBN: 978-80-7262-402-7, Galén
Základy vnitřního lékařství
Žák, Petrášek, ISBN: 978-80-7262-697-7, Galén
Základy zdravotnické psychologie
Janáčková Laura, ISBN: 978-80-7387-179-6, Triton
Anestézie a pooperační péče v cévní chirurgii
Michálek, Stern, ISBN: 978-80-7262-891-9, Galén
Bariatrická chirurgie a primární péče
Doležalová Karin, Býma Svatopluk, Fried Martin, Svačina Štěpán a kolektiv, ISBN: 978-80-904899-2-9, Axonite
Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně
Kushi Michio a Aveline, ISBN: 978-80-7387-758-3, Triton