Základy moderní venerologie

Ostatní obory a další literatura

Základy moderní venerologie

Běžná cena: 295,- Kč
Vaše cena: 262,- Kč

Základy moderní venerologie

Autor: Záhumenský Josef, Jilich David, Vaňousová Daniela

EAN: 9788073454296
ISBN: 978-80-7345-429-6
Nakladatel: Maxdorf
Vydáno: 2015
Počet stran: 176

Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich původce, ale samostatné kapitoly jsou věnovány klinickým jednotkám, které vznikají zejména v souvislosti s pohlavně přenosnou nákazou (cervicitis, balanitis apod.). Samostatná část je věnovaná vlivu infekce na těhotenství, protože všechna pohlavně přenosná onemocnění jsou potenciálně riziková i pro plod. Součástí knihy je i kapitola věnovaná moderním možnostem rychlé diagnostiky a zejména pak léčby a prevence.

Při antibiotické léčbě jsou zdůrazněny moderní kombinace preparátů, především s ohledem na potenciální hrozbu vzniku rezistence a multirezistentních kmenů. U některých diagnóz jsou vhodně uvedeny i topické preparáty. V prevenci jsou uvedeny i nové možnosti očkování proti některým patogenům, i vývoj nových očkovacích látek. Publikace je určena zejména gynekologům, infektologům, dermatovenerologům a urologům.

Dostupnost: skladem celkem 0 ks, odesíláme do 24 hodin

Dále vám můžeme nabídnout:

Základy moderní pneumoonkologie
Skřičková, ISBN: 978-80-7345-298-8, Maxdorf
Kontrolní otázky dermatovenerologie
Pánková R., Kuklová I., ISBN: 80-7254-092-0, Triton
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
2. aktualizované a rozšířené vydání
Fait Tomáš, Zikán Michal, Mašata J., ISBN: 978-80-7345-482-1, Maxdorf
Moderní farmakoterapie v urologii
Zámečník, Macek, ISBN: 978-80-7345-276-6, Maxdorf
Moderní terapie obezity
Owen Klára, ISBN: 978-80-7345-301-5, Maxdorf
Neuroanestézie a základy neurointenzivní péče
Tyll Tomáš, Dostálová Vlasta, Netuka David, ISBN: 978-80-204-3148-6, Mladá Fronta
Základy anatomie - 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže
Grim Miloš, Druga Rastislav et al., ISBN: 978-80-7492-156-8, Galén
Základy chirurgie - druhé vydání
Valenta Jiří et al., ISBN: 978-80-7262-403-4, Galén
Základy farmakologie – Druhé vydání
Perlík František, ISBN: 978-80-7262-759-2, Galén
Základy hematologické diagnostiky, 2., přepracované vydání
Faber Edgar a Kolektiv, ISBN: 978-80-204-3742-6, Mladá Fronta
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi
Škvor Jaroslav, Průhová Štěpánka, ISBN: 978-80-204-3413-5, Mladá Fronta
Základy vnitřního lékařství
Žák, Petrášek, ISBN: 978-80-7262-697-7, Galén
Základy zdravotnické psychologie
Janáčková Laura, ISBN: 978-80-7387-179-6, Triton
Antikoncepce – 2.vydání
Fait Tomáš, ISBN: 978-80-7345-280-3, Maxdorf